Samenwerking GGMD en Philadelphia

PERSBERICHT
18 juni 2015

GGMD en Philadelphia tekenen samenwerkingsovereenkomst
Zorg voor verstandelijk beperkte, zintuiglijk gehandicapte cliënten die zelfstandig wonen veiliggesteld.

Den Haag – Door intensievere samenwerking garanderen Philadelphia en GGMD voor Doven en Slechthorenden dat de specialistische begeleiding voor zelfstandig wonende, verstandelijk beperkte, auditief gehandicapte cliënten van Philadelphia gecontinueerd wordt. De bestuurders van beide organisaties hebben daartoe vandaag een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Zintuigelijk gehandicapte cliënten van Philadelphia die zelfstandig wonen, dreigden door de transitie in de klem te komen. De kosten voor het begeleiden van dove, doofblinde en slechthorende cliënten is duurder dan voor niet-zintuigelijk gehandicapten. Dat komt alleen al doordat er anders gecommuniceerd moet worden. Philadelphia biedt hulp en begeleiding aan verstandelijk beperkten. De groep die tevens auditief beperkt is, gebruikt geen gesproken taal, maar communiceert in gebarentaal. De extra kosten zitten onder andere in het feit dat deze andere manier van communiceren vraagt om extra begeleidingstijd en begeleiders die (bij)geschoold worden in gebarentaal.

Overeenkomst met de VNG
GGMD voor Doven en Slechthorenden is een van de gespecialiseerde organisaties voor zintuiglijk gehandicapten die met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een raamovereenkomst heeft voor de financiering van hun zorg. Door deze afspraak kan de zorg en begeleiding voor zintuigelijk gehandicapten in stand worden gehouden. Philadelphia valt niet onder deze raamovereenkomst met de VNG. Om de hulp voor hun zelfstandig wonende, verstandelijk beperkte en zintuigelijk gehandicapte cliënten te continueren, zijn Philadelphia en GGMD hier een samenwerking voor aangegaan. De samenwerking maakt het mogelijk dat deze cliënten van Philadelphia de specialistische begeleiding blijven krijgen die ze nodig hebben. De cliënten zijn hiervoor formeel overgedragen aan GGMD. In de praktijk blijven de cliënten de zorg en begeleiding ontvangen op de manier en door de begeleiders van Philadelphia, waar ze aan gewend zijn. Iets wat voor deze speciale doelgroep van groot belang is.

———————————————————————–

Philadelphia biedt specialistische ondersteuning in de zorg en begeleiding aan cliënten die leven in een beschermde 24-uurs woonvorm en begeleiding aan zelfstandig wonende cliënten.
www.philadelphia.nl

GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor doven en slechthorenden. GGMD heeft locaties door heel Nederland. www.ggmd.nl

Lees hier de privacyverklaring website GGMD. Ook te bekijken in Nederlandse Gebarentaal.