Sprekersacademie Functionele Definitie van doofblindheid op 6 maart

In 2022 is vanuit Deelkracht en Kennis over zien de functionele definitie van doofblindheid opgeleverd. Deze is aanvullend op de medische definitie. De functionele definitie beschrijft de problemen die mensen met een beperking in horen én zien in het dagelijks leven ervaren. Het vaststellen van de definitie is een belangrijk startpunt. Nu gaan we kijken naar hoe we de volgende stappen zetten.

Tijdens de (online) Sprekersacademie van GGMD gaan we in op deze definitie en kijken we naar de implementatie ervan. U bent van harte uitgenodigd deel te nemen.

 

Programma Sprekersacademie

Introductie
Monique Spoor, medewerker Doofblind van GGMD

Totstandkoming van de definitie
Eline Heppe, onderzoeker en projectleider van Deelkracht

Gesprek over nut, noodzaak en implementatie
alle aanwezigen.

 

Wanneer?

De Sprekersacademie van GGMD is op 6 maart 2023, van 16.30 tot 17.30 uur via Teams.

  • Schrijftolken en tolken NGT zijn aanwezig.
  • De bijeenkomst wordt opgenomen om daarna te kunnen delen.

Over Deelkracht

Deelkracht is een samenwerking van onderzoekers, professionals en ervaringsdeskundigen aan het einddoel: een samenleving die ook met een zintuiglijke beperking toegankelijk is.

 

Aanmelden

Aanmelden is niet nodig. U kunt op 6 maart om iets voor 16.30 uur inloggen via deze link:

Klik hier om op 6 maart deel te nemen aan de GGMD Sprekersacademie

Op de website van GGMD kunt u het laatste nieuws over deze Sprekersacademie vinden.

Lees hier de privacyverklaring website GGMD. Ook te bekijken in Nederlandse Gebarentaal.