Succesvolle bijeenkomst voor kinderen van dove ouders

Maandag 1 maart hebben Anja Altena en Bettina Kok (beiden verbonden aan Stichting Coda Nederland)  een online-bijeenkomst georganiseerd voor kinderen van dove ouders (Coda). Waar werd gehoopt op minimaal 4 deelnemers, waren er zelfs 13 aanmeldingen. Uiteindelijk logden 9 kinderen in op Zoom. De aankondiging die onder andere op Facebook is verspreid, is ruim 40 keer gedeeld en bijna 5000 keer bekeken.

De deelnemers varieerden van 10 jaar tot 13 jaar.
Deze onderwerpen kwamen aan bod:

  • Wat is een CODA?
  • Wat vind je er leuk aan om dove ouders te hebben?
  • Voel je je anders dan andere kinderen in de klas?

Het meest opmerkelijke van de avond was dat de ervaringen van volwassen coda’s nog steeds overeenkomen met die van de jongere generatie. Deze ervaringen staan mooi beschreven in het boekje Kinderen die horen van wijlen Heinke Nederlof (te bestellen via website Stichting Coda Nederland).

De deelnemers en de organisatoren waren enthousiast en kijken al uit naar de volgende bijeenkomst.

Lees hier de privacyverklaring website GGMD. Ook te bekijken in Nederlandse Gebarentaal.