GGMD bij Slotcongres Taalgrenzen van Deelkracht.

De zorg voor volwassen nieuwkomers die doof of slechthorend zijn, moet verbeteren. Zij hebben vaak psychische problemen en problemen in de communicatie. Sommige dove en slechthorende nieuwkomers zijn niet gewend om gebruik te maken van […] Lees meer