Tellen in gebaren

De handalfabetkaart van GGMD is populair. We hebben Daniël Schoevaart gevraagd ook telkaarten te ontwerpen. Deze zijn bijna klaar en gedrukt.

Het ontwerp van de ansichtkaart waarmee iedereen kan leren tellen in gebarentaal is een mooie stap voorwaarts in het bevorderen van inclusiviteit en het verspreiden van kennis over gebarentaal (NGT). Gebarentaal is een belangrijk communicatiemiddel voor iedereen: Dove, slechthorende én horende mensen. Als we goed met elkaar willen communiceren is gebarentaal onmisbaar.

Het ontwerp van de ansichtkaart is niet alleen praktisch en educatief, maar ook visueel aantrekkelijk. Het maakt gebruik van heldere, getekende afbeeldingen om het leren tellen in gebarentaal toegankelijk te maken voor mensen van alle leeftijden en achtergronden.

We zijn trots dat we dit initiëren om de bewustwording van gebarentaal te vergroten, om gebarentaalvaardigheden te bevorderen en daarmee communicatie te verbeteren. Door het leren van gebarentaal en het begrijpen van de cultuur van dove mensen, kunnen we als samenleving een meer inclusieve en gelijkwaardige omgeving creëren voor iedereen.

De kaarten delen we uit op congressen, beurzen en andere evenementen waar we zijn. Ook verspreiden we de kaarten via onze medewerkers naar cliënten.

 

kaarten, tellen

Lees hier de privacyverklaring website GGMD. Ook te bekijken in Nederlandse Gebarentaal.