Tinnitus onder controle krijgen

Utrecht, februari 2022 – 1 miljoen mensen in Nederland hebben te maken met tinnitus oftewel oorsuizen. In de Week van het Oorsuizen van 7 tot en met 13 februari wordt aandacht hiervoor gevraagd. Te veel mensen lopen lang door met de klachten en weten niet goed wat ze eraan kunnen doen. GGMD biedt een tinnitusprogramma waarin u leert omgaan met uw tinnitusklachten.

Tinnitus is niet hoorbaar voor anderen, maar kan een behoorlijk kabaal in je hoofd geven. Een piep, ruis, klop of bonk. Bij de een hard, bij de ander zacht op de achtergrond. Veel mensen met tinnitus hebben er zoveel last dat het hun functioneren beperkt. Veel aandacht eraan geven verergert alles en tinnitus gaat niet weg. Dit maakt het lastig om hulp hiervoor te zoeken.

GGMD heeft een tinnitusprogramma op verschillende locaties in Nederland. Leren omgaan met tinnitus is niet makkelijk. De medewerkers van GGMD begrijpen hoe het is om oorsuizen te hebben. Op basis van het boek Eerst Hulp bij Oorsuizen en de adviezen van Olav Wagenaar zijn de trainingen vormgegeven.

Controle over Tinnitus

De eerste cursus is: Controle over Tinnitus. De Basistraining Werken aan Tinnitus sluit hierop aan. Hierin wordt gewerkt met kleine groepen. Tot slot is er de Intensieve Training Werken aan Tinnitus. Het doel hiervan is uw tinnitus beter te kunnen beheersen en beïnvloeden.

Heeft u last van tinnitus? Neem dan eerst contact op met een KNO-arts. Vervolgens kunt u zich aanmelden voor het tinnitusprogramma via de site van GGMD (www.ggmd.nl/aanbod/trainingen/trainingsprogramma-tinnitus/).  

Lees hier de privacyverklaring website GGMD. Ook te bekijken in Nederlandse Gebarentaal.