Tolk aanvragen? Motiveer jouw aanvraag!

Cliënten van GGMD die eenzijdig doof zijn en een schrijftolk bij het UWV aanvroegen, kregen een afwijzing. GGMD heeft bij het UWV een signaal afgegeven dat deze mensen zeer gebaat zijn bij het gebruik van een tolk. Vervolgens zijn GGMD en een cliënt uitgenodigd om toe te lichten waarom een schrijftolk wel nodig is.

Dat gesprek vond plaats op 13 december 2022 met het UWV en met ambtenaren van drie ministeries:

  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
  • Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het was een open gesprek waarbij goed is geluisterd naar het verhaal van de cliënt. Zij vertelde over haar werk en haar liefde voor haar eigen vak. Zij vertelde wat zij aan hulpmiddelen inzette en hoeveel extra handelingen, inspanningen en aandacht dit vroeg. Ze legde uit hoe blij zij is met de medewerking van haar collega’s. Verder ging ze in op haar energiebalans en de moeilijkheden bij groepsbijeenkomsten zoals vergaderingen en congressen. Voor het behoud van haar bevoegdheden noodzakelijk is om punten te verzamelen, die vaak via congressen verzameld kunnen worden. Bij die congressen is zij gebaat bij een schrijftolk. Ook bij andere groepsbijeenkomsten, familiefeesten of een uitvaart is een tolk zeer gewenst.

Meer afwijzingen

GGMD vertelde dat er méér mensen zijn van wie de tolkaanvraag afgewezen wordt. Voor veel mensen is het een grote stap om een tolk aan te vragen. Het advies vanuit GGMD aan het UWV is: om bij iedere aanvraag die wordt afgewezen nader onderzoek te doen. Hiermee kan achterhaald worden waarom de aanvraag is gedaan en waarvoor de aanvrager met een tolk geholpen denkt te zijn.

Het UWV legde uit dat ze beslissen op basis van de gekregen informatie. Vaak is dat alleen een audiogram. Via het aanvraagformulier kan het UWV niet om een motivering vragen in verband met de privacywetgeving. De aanvrager kan wel uit zichzelf een motivatie met het audiogram meesturen. Als dit digitaal niet lukt, kan het altijd nog op papier.

Vervolg

Het UWV gaat bekijken of het mogelijk is om op het aanvraagformulier aan te geven dat een motivatie vrijwillig is maar wel wenselijk. GGMD krijgt nog een terugkoppeling van het UWV en de ministeries over het vervolg van dit signaal.

Lees hier de privacyverklaring website GGMD. Ook te bekijken in Nederlandse Gebarentaal.