Vooronderzoek naar geweld in doven- en blindeninternaten


(Het bericht in deze gebarenfilm is gelijk aan de tekst hieronder)

In opdracht van de regering wordt een vooronderzoek uitgevoerd naar geweld in doven- en blindeninternaten, in de periode 1945 tot heden. Dit vooronderzoek gebeurt op verzoek van de Commissie De Winter. Deze commissie die door het kabinet in 2015 is ingesteld, doet onderzoek naar geweld dat zich in het verleden in de jeugdzorg heeft voorgedaan. Meer informatie is te vinden op: www.commissiegeweldjeugdzorg.nl

Naar aanleiding van een motie van Vera Bergkamp (D66) is het onderzoek van de Commissie De Winter uitgebreid naar doven- en blindeninternaten: www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/20/kamerbrief-over-de-opdracht-van-commissie-onderzoek-naar-geweld-in-de-jeugdzorg

Haalbaarheidsonderzoek

Het gaat in eerste instantie om een haalbaarheidsonderzoek. In februari 2017 moet dit onderzoek een antwoord geven op de vraag of het mogelijk is om onderzoek te doen naar geweld in doven- en blindeninternaten. Het gaat hierbij om alle vormen van fysiek en psychisch geweld. De periode waar het onderzoek zich op richt is 1945 tot heden. Het vooronderzoek richt zich op vragen als: is er voldoende materiaal te vinden op basis waarvan kan worden verondersteld dat er geweld voorkwam in doven- en blindeninternaten? Is er voldoende materiaal te vinden (archieven, persoonlijke verhalen) om de aard en omvang van het geweld in kaart te brengen? Het vooronderzoek omvat alle vormen van doven- en blindeninternaten en ook de scholen waar kinderen in pleeggezinnen verbleven.

De onderzoekers

De projectleider van het haalbaarheidsonderzoek is dr. Dorien Graas van de Hogeschool Windesheim in Zwolle, gepromoveerd op de geschiedenis van het speciaal onderwijs in Nederland.
Tevens zijn als onderzoekers betrokken dr. Paul van Trigt en dr. Corrie Tijsseling.
Dr. Paul van Trigt van de Universiteit Leiden is gepromoveerd op de geschiedenis van de blindenzorg in Nederland en zal zich toeleggen op het onderzoek naar de blindeninternaten.
Dr. Corrie Tijsseling van GGMD is gepromoveerd op de geschiedenis van het dovenonderwijs, en zal zich toeleggen op het onderzoek naar de doveninternaten.

Heeft u informatie?

Als u relevante informatie heeft over de dovenscholen voor de commissie en/of de onderzoekers, dan kunt u contact opnemen met GGMD of met het meldpunt.

Lees hier de privacyverklaring website GGMD. Ook te bekijken in Nederlandse Gebarentaal.