Webinar Spraakafzien en Nederlands met Gebaren (NmG) – 22 maart 2021

Uitnodiging webinar Spraakafzien en NmG in samenwerking met Hoormij∙NVVS

Maandag 22 maart 2021 om 19.00 uur via TEAMS

Ben jij slechthorend? Of iemand in jouw naaste omgeving? En wil je er weten hoe je kunt communiceren via spraakafzien of Nederlands met Gebaren? Of wil je mensen ontmoeten die ook slechthorend zijn? Woon dan het webinar bij dat maandag 22 maart 2021 door GGMD en Hoormij∙NVVS georganiseerd wordt.

Programma webinar spraakafzien

19.00 uur Digitale Inloop
19.30 uur Opening door Corrine Verwer, vrijwilligersondersteuner namens de commissie Slechthorendheid van Hoormij∙NVVS
19.35 uur Inleiding door Annemarie de Lange, beleidsmedewerker bij de GGMD
19.40 uur Toelichting op spraakafzien door Hanneke Haan, logopedist en docent spraakafzien bij de GGMD
19.55 uur Pauze
20.05 uur Inleiding op Nederlands met Gebaren door Tabitha Karman, docent gebarentaal NmG bij de GGMD
20.20 uur Beantwoording van binnengekomen vragen
21.00 uur Afsluiting door Corrine Verwer namens de commissie Slechthorendheid

Praktische informatie

Datum en tijd maandag 22 maart 2021 om 19.00 uur via TEAMS
Eigen bijdrage leden van Hoormij∙NVVS kunnen gratis deelnemen, niet-leden betalen bij aanmelding vóór 15 maart 2021 € 5,00, daarna € 7,50
Contactpersoon corrine.verwer@stichtinghoormij.nl
Deelname kort vóór de bijeenkomst ontvang je een link met instructies om deel te kunnen nemen aan het webinar

Aanmelden

  • Stuur een mail naar info@stichtinghoormij.nl met jouw naam, mailadres, telefoonnummer, of je wel/geen schijftolk nodig hebt, indien je lid bent van Hoormij∙NVVS jouw lidnummer en vermelding van ‘webinar SA en NmG ’. Als je vragen hebt voor de sprekers, kun je deze ook in de mail vermelden.
  • Indien je geen lid bent, wil je dan bovengenoemd bedrag overmaken op NL82RABO0300773269 t.n.v. Stichting Hoormij te Houten o.v.v. jouw naam en ‘8850 + Spraakafzien en NmG’.
  • Jouw aanmelding is definitief na ontvangst van de deelnemersbijdrage én de aanmeldingsmail.
  • Tijdens de bijeenkomst is een schrijftolk aanwezig.
  • Door aanmelding ga je akkoord met de verwerking van jouw gegevens t.b.v. deze bijeenkomst en het toesturen van een evaluatieformulier en follow-up na de bijeenkomst. De gegevens worden binnen een half jaar na de bijeenkomst vernietigd.

Graag tot 22 maart 2021!

Lees hier de privacyverklaring website GGMD. Ook te bekijken in Nederlandse Gebarentaal.