Wienand Remkes benoemd tot lid RvT bij GGMD

Op 23 november heeft de Raad van Toezicht (RvT) van GGMD, in samenspraak met de Cliëntenraad (CR) en Ondernemingsraad (OR), gesprekken gevoerd met kandidaten die waren voorgedragen voor de functie van nieuw RvT-lid. De advies- en selectiecommissie hebben een positief advies uitgebracht op de benoeming van de heer Wienand Remkes.

Wienand Remkes is geselecteerd vanwege zijn inhoudelijke profiel en netwerk en zijn ervaring als toezichthouder.  Zowel de advies- als selectiecommissie beschouwen hem als een prettig, daadkrachtig, en verbindend persoon. Zijn profiel, ervaring en persoonlijkheid worden gezien als waardevolle aanvullingen voor het team van de RvT.

De heer Remkes heeft aangegeven enthousiast te zijn om toe te treden tot de RvT van GGMD. Met ingang van 1 december 2023 is hij benoemd als RvT-lid en maakt hij ook deel uit van de commissie Kwaliteit en Veiligheid. Hierdoor bestaat de RvT weer uit vijf leden.

GGMD kijkt uit naar de samenwerking met de heer Remkes en is overtuigd van zijn waardevolle bijdrage aan de organisatie.

Lees hier de privacyverklaring website GGMD. Ook te bekijken in Nederlandse Gebarentaal.