Word lid van de cliëntenraad

Wij zijn op zoek naar cliënten van GGMD die bezig willen zijn met de toekomst van cliënten van GGMD. Leden van de cliëntenraad denken mee, praten mee en beslissen mee over o.a. beleidskeuzes, financiën, jaarplan, projecten, vernieuwingen etc.

Vanuit alle doelgroepen is er grote behoefte aan positieve, kritische meedenkers om hun steentje bijdragen aan het algemeen belang van cliënten van GGMD. Deze ervaring kan gebruiken worden om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Wat vragen we:

  • interesse en affiniteit met de doelgroepen van GGMD (= zelf client zijn of recent geweest, ouder/verzorger van kind/jeugd)
  • in staat zijn de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen
  • beschikt over een kritische, positieve en constructieve houding;
  • communicatief vaardig
  • organisatiebreed denken
  • naast de overlegvergaderingen tussen clientenraad en bestuurder deel te nemen aan werkgroepen, commissies, bijeenkomsten

 Wat  bieden we:

  • de mogelijkheid om de ontwikkelingen binnen de organisatie van nabij te volgen
  • de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deze ontwikkelingen en zo de positie van cliënten te helpen versterken
  • een positieve en betrokken sfeer in de cliëntenraad
  • een leerzame werkomgeving en deskundigheidsbevordering

Het is op vrijwillige basis, maar er staat een vergoeding tegenover, natuurlijk worden ook de reiskosten vergoed. Wij vergaderen ongeveer 10 zaterdagochtenden per jaar (van 10.30 tot 13.30 uur) inclusief een verzorgde lunch en er wordt verwacht dat leden van de cliëntenraad deelnemen aan werkgroepen en commissies. Er wordt digitaal gewerkt, documenten worden per mail gestuurd, overleggen zijn of live of online.

Bij de vergaderingen zijn tolken aanwezig.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

clientenraad@ggmd.nl

Lees hier de privacyverklaring website GGMD. Ook te bekijken in Nederlandse Gebarentaal.