Privacy – het delen van de zorgvraagtypering

Utrecht – 25 augustus 2022

Wat is de zorgvraagtypering?

1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd, dit is de (nieuwe) manier waarop de GGZ wordt gefinancierd. Zorgvraagtypering is hier een onderdeel van. Voor de zorgvraagtypering vult uw regiebehandelaar een vragenlijst in over uw psychische welzijn op dat moment: de HONOS+. De uitkomst hiervan geeft aan binnen welk zorgvraagtype u past.

Aanleveren gegevens zorgvraagtypering

Vanaf 1 oktober 2022* is GGMD, net als andere GGZ aanbieders, verplicht om de zorgvraagtypering aan te leveren aan de NZa.

Delen gegevens
GGMD hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie en deelt cliëntgegevens alleen als dit doelmatig en veilig kan.

Bezwaar maken tegen het delen van gegevens met de NZa
Cliënten die op voorhand bezwaar hebben tegen het delen van hun gegevens met de NZa kunnen hier bezwaar tegen maken door het invullen van een privacyverklaring (hier als Word-document en hier in pdf)

Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op de website van de NZa.

UPDATE

* De datum 1 oktober is verplaatst naar 1 januari 2023. Zie dit bericht.

Lees hier de privacyverklaring website GGMD. Ook te bekijken in Nederlandse Gebarentaal.