Aanmelden

U kunt zich bij GGMD aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen. Meldt u zich liever aan per telefoon, mail of fax, dan kan dat ook. Kijk op de pagina Contact voor onze gegevens. In het aanmeldformulier kunt u zien welke gegevens wij graag van u willen hebben.

Hoe het na uw aanmelding verder gaat, leest u hier.

Op de pagina Kosten vindt u informatie over hoe onze dienstverlening, begeleiding, behandeling of training betaald wordt. Hieronder kunt u lezen waar u een Wmo-beschikking of een verwijzing van uw huisarts voor nodig heeft.

U heeft een verwijzing van uw huisarts, audioloog of specialist nodig voor:

 • hulpverlening aan ernstig slechthorenden, plots- en laatdoven, en mensen met ménière in combinatie met gehoorverlies
 • behandeling van tinnitus en hyperacusis
 • communicatietrainingen
 • geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen en kind & jeugd
 • informatie en advies bij de Hoorinfotheek

Voor uw huisarts, audioloog of specialist hebben wij alle informatie voor een goede verwijzing bij elkaar gezet. Verwijs uw huisarts, audioloog of specialist hiervoor naar de pagina www.ggmd.nl/derden/verwijzers. Neem de verwijzing en uw audiogram mee naar uw eerste afspraak met GGMD.

U heeft een ‘WMO-beschikking specialistische begeleiding’ nodig voor:

 • maatschappelijk werk, woonbegeleiding en vaardigheidstrainingen voor vroegdoven en doofblinden
 • Neem voor deze beschikking contact op met het WMO-loket van uw gemeente.
  Lukt dit niet? Neem dan contact op met GGMD.
  Neem de WMO-beschikking mee naar uw eerste afspraak met GGMD.