Cliëntenraad GGMD

Over de cliëntenraad

De cliëntenraad van GGMD praat mee over de gang van zaken binnen de organisatie. De belangrijkste taak van de cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De cliëntenraad adviseert de bestuurder van GGMD over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. De cliëntenraad bestaat uit cliënten met brede ervaring en deskundigheid, die elkaar zoveel mogelijk aanvullen.

De cliëntenraad van GGMD wordt ondersteund door een onafhankelijk ondersteuner. Deze ondersteunt de raad inhoudelijk bij advies- en instemmingsaanvragen, wet- en regelgeving, de overlegvergaderingen, werkgroepen etc.

Waarom een cliëntenraad?

Het is belangrijk dat cliënten kunnen meepraten over de kwaliteit van de dienstverlening en de ontwikkelingen binnen GGMD. De cliëntenraad heeft daarom inspraak, recht op informatie, adviesrecht- of instemmingsrecht en recht op voordracht van een lid van de Raad van Toezicht.

De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Daarvoor heeft GGMD een klachtenprocedure.

Wie zitten er in de cliëntenraad?

De cliëntenraad van GGMD bestaat uit maximaal 7 personen. Zij zijn meestal (plots)doof of slechthorend.

De cliëntenraad vergadert 8 keer per jaar op een locatie van GGMD. De bestuurder is bij het tweede gedeelte van het overleg aanwezig. Tijdens de vergaderingen is altijd een gebaren-, schrijf- en NMG-tolk aanwezig.

Hoe kunt u de cliëntenraad bereiken?

De cliëntenraad komt graag met cliënten van GGMD in contact. Wilt u iets kwijt waar de cliëntenraad wat mee kan of hebt u vragen/opmerkingen/tips of tops? Wij horen graag hoe u de zorg van GGMD ervaart.  Mail naar clientenraad@ggmd.nl

De cliëntenraad kunt u bereiken per:

 • brief
  Cliëntenraad GGMD
  t.a.v. ambtelijk secretaris Jacqueline Cox
  Kanaalweg 93 C
  3533 HH Utrecht
 • mail
  clientenraad@ggmd.nl

Vermeld in uw brief uw adres. Als dat nodig is, kan de cliëntenraad dan contact met u opnemen. De cliëntenraad gaat altijd vertrouwelijk met uw informatie om.

Lees hieronder het artikel over de cliëntenraad in het magazine G.Hoor van GGMD

G.hoor 2022 artikel clientenraad