Corrie Tijsseling

Onderzoekscoördinator

Onderzoeksgebied

De taak van de onderzoekscoördinator is om een onderzoeksprogramma op te stellen waarin aandacht is voor zowel expertisebevordering als vernieuwend onderzoek op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening aan doven, slechthorenden, doofblinden, en mensen met een hoorprobleem zoals tinnitus of ménière.

Onderzoekservaring

Dr. Corrie Tijsseling heeft ruime onderzoekservaring op het gebied van opvoeding en onderwijs aan dove kinderen, en de geschiedenis van de Nederlandse dovengemeenschap. Ze leidde een project waarin oorzaken en prevalentie van seksueel en ander geweld onder dove jongeren onderzocht werden. Ze was coördinator van een onderzoek naar de geschiedenis van Joodse doven in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze begeleidde als docent/onderzoeker meerdere studenten bij hun BA of MSc-onderzoek.

Opleiding

Corrie Tijsseling heeft pedagogische wetenschappen gestudeerd van de Universiteit Utrecht. In 2014 is ze gepromoveerd op een onderzoek naar de geschiedenis van het Nederlandse dovenonderwijs. Haar dissertatie, draagt de titel ‘School, waar? De betekenis van het Nederlandse dovenonderwijs voor de Nederlandse dovengemeenschap’.