Functies binnen GGMD

Binnen GGMD zijn mensen in de volgende functies werkzaam:
Maatschappelijk werker
Specialist plots- en laatdoofheid
Ambulant (woon)begeleider
Opvoedtrainer
Trainer
Psychiater (volwassenen)
Psychiater (kind & jeugd)
Psycholoog (volwassenen)
Psycholoog (kind & jeugd)
Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige
Ambulant verpleegkundige
Psychotherapeut
Orthopedagoog
Gedragstherapeut
Psychomotorisch therapeut
Speltherapeut
Ergotherapeut
Creatief therapeut
Communicatiedocent ook gebarentaal docent
Logopedist
Tolken
Cliëntenstroomcoördinator
Pedagogisch behandelaar
Systeemtherapeut

Het beloningsbeleid volgt uit de CAO GGz en voor de bestuurder wordt de BBZ gehanteerd. De bestuurder van GGMD is mevrouw H.F.M. van Oldeniel.