Werkwijze

Als u het aanmeldformulier heeft ingevuld, neemt een van onze medewerkers contact met u op voor een aanmeldgesprek. Wij kijken dan of wij u kunnen helpen (wij geven bijvoorbeeld geen medisch advies). Ook wordt gekeken hoe de hulp gefinancierd kan worden. Daarnaast bekijken we uw gegevens.

Communicatie-check
We kijken altijd eerst hoe we het beste met u kunnen communiceren. Dat doen we met een communicatie-check. Maakt u gebruik van NGT (Nederlandse Gebarentaal) of NmG (Nederlands met Gebaren)? Gebruikt u liever een schrijftolk of is duidelijk praten voor u voldoende? Een tolk van GGMD praat hier met u over.

Intakegesprek
Kunnen wij u helpen dan volgt een intakegesprek met een medewerker van GGMD. Het doel van dit gesprek is uw hulpvraag of probleem duidelijk te krijgen. Daarna wordt met u besproken welke vorm van hulpverlening het beste bij u past.

Voor geestelijke gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening zetten we de afspraken in een overeenkomst en een plan voor hulp- en dienstverlening.

In crisissituaties gelden andere (versnelde) procedures.

Hulpverlening
Soms is een advies of eenmalige hulp genoeg. Zoals bij een moeilijke brief of als u informatie wilt over de regeling voor tolken. Bij sommige problemen is langer begeleiding nodig. Bijvoorbeeld als u lange tijd erg somber bent. Of als u een probleem heeft met een instantie zoals het UWV, de gemeente of school.

Bij GGMD kunt u meerdere vormen van hulp krijgen, bijvoorbeeld ambulante woonbegeleiding, training en/of therapie. Een zorgcoördinator let er op dat alles goed verloopt en dat de hulp goed op elkaar wordt afgestemd. De zorgcoördinator heeft hiervoor regelmatig contact met u en met anderen die bij de hulp of begeleiding betrokken zijn. Als de hulpverlening stopt, heeft u een evaluatiegesprek. Besproken wordt dan of er nog (hulp)vragen zijn.

Klik hier voor ons aanbod aan hulpverlening, training en begeleiding.

Meten van tevredenheid
Om te beoordelen of de behandeling of ondersteuning die u van ons krijgt het juiste effect heeft, vragen wij u om na elk contact met uw hulpverlener een korte vragenlijst in te vullen. Ook vragen wij u regelmatig of u tevreden bent over de dienstverlening van GGMD. Ook hiervoor gebruiken we een korte vragenlijst. Als uw behandeling of ondersteuning betaald wordt door uw zorgverzekeraar, zijn wij soms verplicht om elk half jaar samen met u aanvullende vragenlijsten in te vullen. De zorgverzekeraar krijgt uw antwoorden niet te zien. Wij moeten alleen laten weten dat wij samen gemeten hebben. Aan de hand van uw antwoorden bepalen we telkens samen met u of we doorgaan of stoppen.

Na afloop van uw behandeling of zorgtraject kunt u laten weten hoe tevreden u bent over onze zorg op Zorgkaart Nederland.

Bij het laatste cliënttevredenheidsonderzoek, gemeten met de CQi,  is GGMD gewaardeerd met een 7,7. De presentatie van dit onderzoek staat hier.

Wachttijden voor geestelijke gezondheidszorg

In het schema staan de gemiddelde wachttijden voor de behandeling. De wachttijden kunnen per behandeling variëren van enkele dagen tot enkele maanden. Voor specifieke informatie over de behandelwachttijden kunt u contact met ons opnemen.

Bij GGMD kun je terecht voor verschillende vormen van ondersteuning en zorg. Meestal kunnen we de gevraagde zorg snel leveren. In een aantal gevallen geldt een wachttijd, met name voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

De wachttijd voor GGZ gaat in nadat ons Team Aanmelding & Contact uw aanvraag heeft verwerkt en de verwijsbrief heeft ontvangen. Na de wachttijd volgt eerst een intakegesprek. Na het intakegesprek kan het ook een aantal weken duren voordat de behandeling start.

Wachtlijst

In het onderstaande overzicht vindt u de wachttijden voor GGZ-zorg bij GGMD, vastgesteld volgens de methode van de Nederlandse Zorgautoriteit. Daarbij is gekeken naar de wachttijden van patiënten waarvan in de afgelopen twee maanden het intakegesprek is geweest of de behandeling is gestart.

Externe wachtlijst 3-1-2022

Deze wachttijden kunnen verschillen van uw wachttijd. Uw wachttijd is voor ons lastig te voorspellen en hangt af van uw hulpvraag en de uitbehandeling van andere cliënten.

Soms is het mogelijk om snel te starten met een intake of behandeling, in andere gevallen kan het langer duren. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.”

Wachtlijstbemiddeling

Het is in ieders belang dat uw behandeling zo snel mogelijk gebeurt. Wanneer dat toch enige tijd duurt, kijken we samen met u op welke manier we u kunnen ondersteunen gedurende deze periode. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling.

Zeg een afspraak altijd op tijd af

Sluit u een zorgovereenkomst af met GGMD dan staan daar naast afspraken over de zorg, hulp of dienstverlening ook afspraken in over het afzeggen van een afspraak.

Zegt u een afspraak niet op tijd af, dan kunt u voor die afspraak en voor de tolk wel moeten betalen. Wilt u een afspraak afzeggen, doe dit dan minimaal 24 uur voor de afspraak.

Respect voor uw privacy

Om uw privéleven te beschermen heeft GGMD privacyregels.
In de privacyregels staat onder andere dat onze medewerkers zwijgplicht hebben.

De dovenwereld is klein. De kans bestaat dat u bij ons een hulpverlener tegenkomt die u kent. Als u daar moeite mee heeft, kunt u dat aangeven. Wij houden daar dan rekening mee.

Spelregels

Lees onze spelregels.

Leveringsvoorwaarden

Voor alle diensten van GGMD gelden leveringsvoorwaarden. Bekijk hier onze leveringsvoorwaarden voor cliënten.

Contact

Heeft u vragen, wilt u informatie ontvangen, meer weten over de kosten of zich aanmelden voor een training of hulp? Neem dan contact met ons op.