Hoe werkt GGMD?

Als u het aanmeldformulier heeft ingevuld, neemt een van onze medewerkers contact met u op voor een aanmeldgesprek. Wij kijken dan of wij u kunnen helpen (wij geven bijvoorbeeld geen medisch advies). Ook wordt gekeken hoe de hulp gefinancierd kan worden. Daarnaast bekijken we uw gegevens.

Communicatie-check
We kijken altijd eerst hoe we het beste met u kunnen communiceren. Dat doen we met een communicatie-check. Maakt u gebruik van NGT (Nederlandse Gebarentaal) of NmG (Nederlands met Gebaren)? Gebruikt u liever een schrijftolk of is duidelijk praten voor u voldoende? Een tolk van GGMD praat hier met u over.

Intakegesprek
Kunnen wij u helpen dan volgt een intakegesprek met een medewerker van GGMD. Het doel van dit gesprek is uw hulpvraag of probleem duidelijk te krijgen. Daarna wordt met u besproken welke vorm van hulpverlening het beste bij u past.

Voor geestelijke gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening zetten we de afspraken in een overeenkomst en een plan voor hulp- en dienstverlening.

In crisissituaties gelden andere (versnelde) procedures.

Hulpverlening
Soms is een advies of eenmalige hulp genoeg. Zoals bij een moeilijke brief of als u informatie wilt over de regeling voor tolken. Bij sommige problemen is langer begeleiding nodig. Bijvoorbeeld als u lange tijd erg somber bent. Of als u een probleem heeft met een instantie zoals het UWV, de gemeente of school.

Bij GGMD kunt u meerdere vormen van hulp krijgen, bijvoorbeeld ambulante woonbegeleiding, training en/of therapie. Een zorgcoördinator let er op dat alles goed verloopt en dat de hulp goed op elkaar wordt afgestemd. De zorgcoördinator heeft hiervoor regelmatig contact met u en met anderen die bij de hulp of begeleiding betrokken zijn. Als de hulpverlening stopt, heeft u een evaluatiegesprek. Besproken wordt dan of er nog (hulp)vragen zijn.

Klik hier voor ons aanbod aan hulpverlening, training en begeleiding.

Meten van tevredenheid
Om te beoordelen of de behandeling of ondersteuning die u van ons krijgt het juiste effect heeft, vragen wij u om na elk contact met uw hulpverlener een korte vragenlijst in te vullen. Ook vragen wij u regelmatig of u tevreden bent over de dienstverlening van GGMD. Ook hiervoor gebruiken we een korte vragenlijst. Als uw behandeling of ondersteuning betaald wordt door uw zorgverzekeraar, zijn wij soms verplicht om elk half jaar samen met u aanvullende vragenlijsten in te vullen. De zorgverzekeraar krijgt uw antwoorden niet te zien. Wij moeten alleen laten weten dat wij samen gemeten hebben. Aan de hand van uw antwoorden bepalen we telkens samen met u of we doorgaan of stoppen.

Wachttijden voor geestelijke gezondheidszorg

In het schema staan de gemiddelde wachttijden voor de behandeling. De wachttijden kunnen per behandeling variëren van enkele dagen tot enkele maanden. Voor specifieke informatie over de behandelwachttijden kunt u contact met ons opnemen.

Klik op het schema om het te vergroten.

Klik op het schema om het te vergroten.

Vindt u de wachttijd te lang? Neem dan contact op met GGMD of met uw zorgverzekeraar en vraag om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat:
– u binnen 4 weken na uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek heeft
– de behandeling binnen 10 weken na de intake start
Dit zijn de maximale wachttijden die zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen hebben afgesproken (de treeknormen).

Zeg een afspraak altijd op tijd af

Sluit u een zorgovereenkomst af met GGMD dan staan daar naast afspraken over de zorg, hulp of dienstverlening ook afspraken in over het afzeggen van een afspraak.
Zegt u een afspraak niet op tijd af, dan kunt u voor die afspraak en voor de tolk wel moeten betalen.
Wilt u een afspraak afzeggen, doe dit dan minimaal 24 uur voor de afspraak.

Respect voor uw privacy

Om uw privéleven te beschermen heeft GGMD privacyregels.
In de privacyregels staat onder andere dat onze medewerkers zwijgplicht hebben.

De dovenwereld is klein. De kans bestaat dat u bij ons een hulpverlener tegenkomt die u kent. Als u daar moeite mee heeft, kunt u dat aangeven. Wij houden daar dan rekening mee.

Spelregels

Lees onze spelregels.

Leveringsvoorwaarden

Voor alle diensten van GGMD gelden leveringsvoorwaarden. Bekijk hier onze leveringsvoorwaarden voor cliënten.

Cliëntenraad GGMD

Lees hier wat de cliëntenraad van GGMD doet en hoe u ze kunt bereiken.

Contact

Heeft u vragen, wilt u informatie ontvangen, meer weten over de kosten of zich aanmelden voor een training of hulp? Neem dan contact met ons op.