Cliëntenraad GGMD

Waarom een cliëntenraad?

Het is belangrijk dat cliënten kunnen meepraten over de kwaliteit van de dienstverlening en de ontwikkelingen binnen GGMD. De cliëntenraad heeft daarom inspraak, recht op informatie, adviesrecht en recht op voordracht bestuurslid.

De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Daarvoor heeft GGMD een klachtenprocedure.

Wie zitten er in de cliëntenraad?

De cliëntenraad van GGMD bestaat uit maximaal 15 personen. Zij zijn meestal (plots)doof of slechthorend.

In de cliëntenraad hebben zitting:
Alexander van Veen (voorzitter)
Erica van den Aker
Ætze Boersma
Willem Dekker (namens Stichting Hoormij)
Coby Keulen
Mark Schiffmaier (namens Stichting Plots- en Laatdoven),
Machiel de Zoete
Iemand van Dovenschap die in de cliëntenraad zitting wil nemen, wordt gezocht.

De cliëntenraad vergadert 5 keer per jaar bij een locatie van GGMD. De directie is 3 keer bij dit overleg aanwezig. Tijdens de vergaderingen is altijd een gebaren-, schrijf- en NMG-tolk aanwezig.

Hoe kunt u de cliëntenraad bereiken?

De cliëntenraad wil graag weten wat u van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van GGMD vindt. Uw ervaringen en ideeën kunnen voor de cliëntenraad reden zijn om deze met de directie te bespreken.

De cliëntenraad kunt u bereiken per:

Vermeld in uw brief uw adres. Als dat nodig is, kan de cliëntenraad dan contact met u opnemen.
De cliëntenraad gaat altijd vertrouwelijk met uw informatie om.