Klachten

Niet tevreden

We adviseren om een gevoel van onvrede of een klacht eerst te bespreken met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft of met de leidinggevende. Dat is meestal de beste manier om tot een oplossing te komen. Helpt dat niet of praat u liever met iemand anders? Neem dan contact op met Pien den Hollander, de klachtenfunctionaris van GGMD. Wij luisteren altijd naar tips voor hoe we ons werk kunnen verbeteren.

Formele klacht indienen

U kunt uw klacht formeel indienen via kf@ggmd.nl.

Of via post:
Bestuurssecretariaat t.a.v. klachtenfunctionaris
Kanaalweg 93c
3533HH  Utrecht

Komt u er met ons niet uit?

Het kan voorkomen dat we samen niet tot een oplossing kunnen komen. Dan kunt u uw klacht indienen bij de regionale klachtencommissie. Deze commissie onderzoekt eerst uw klacht en adviseert als onafhankelijke partij de raad van bestuur. Vervolgens oordeelt de raad van bestuur hoe er met de klacht omgegaan zal worden.

Klachtencommissie Maatschappelijke Dienstverlening Noord-, Zuid-Holland en Utrecht
klachtencommissiemd@kpnmail.nl
06-21892058
Krokusstraat 47
2015 AE  Haarlem

Geschil

Als u het niet eens bent met het oordeel van de raad van bestuur dan is er sprake van een geschil en kunt u in beroep gaan bij de Landelijke Geschillencommissie Zorg . De commissie houdt een hoorzitting waar u uw klacht kunt inbrengen en de betrokken medewerkers worden gehoord. De uitspraak van de landelijke geschillencommissie is bindend
Let op: Deze geschillencommissie is niet voor de  Jeugdwet of Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Folder

Hier vindt u onze formele klachtenregeling. Bekijk hieronder de tekst over het klachtenreglement in gebarentaal.

Contact

Heeft u vragen of wilt u informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.