Betaling zorg voor vroegdoven en doofblinden

De zorg en dienstverlening van GGMD wordt als volgt betaald:

 • Maatschappelijk werk
 • Woonbegeleiding ook voor ernstig slechthorenden
 • Vaardigheidstrainingen bijv. Omgaan met geld en Mijn gewicht in evenwicht

De gemeente regelt en betaalt deze zorg.
U heeft daarvoor wel een WMO-beschikking nodig.
Misschien moet u een eigen bijdrage betalen.
Hoeveel eigen bijdrage u moet betalen, is in elke gemeente anders.
Onze medewerkers kunnen u hierover informeren.

Vanaf 1 januari 2018 hoeft u voor kortdurend dovenmaatschappelijk werk (max. 10 uur per kalenderjaar) geen eigen bijdrage meer te betalen.

De gemeente kan voorstellen dat u zorg krijgt van een andere zorgaanbieder dan GGMD.
Wilt u dit niet? Of wilt u eerst advies of informatie over wat wij u kunnen bieden?
Neem dan contact op met GGMD.

 • Communicatietrainingen
 • Goldsteintraining training in sociale vaardigheden
 • Assertiviteitstraining
 • Leren leven met uw beperking individuele gesprekken en groepstrainingen

GGMD stuurt de rekening hiervoor naar uw zorgverzekering.
De kosten tellen mee voor uw eigen risico.
Om de kosten door uw verzekering vergoed te krijgen, is een verwijsbrief nodig.
Voor volwassen vroegdoven is een verklaring van de huisarts voldoende.
Voor doofblinden geldt: is door een audioloog of specialist vastgesteld dat het gehoorverlies aan beide oren meer dan 35 db is, dan is een verwijsbrief van de huisarts voldoende.
Is dit gehoorverlies niet vastgesteld, dan kan alleen de audioloog of specialist u verwijzen.
Naast een verwijsbrief heeft u ook het audiogram nodig.

Voor uw huisarts, audioloog of specialist hebben we alle informatie over het verwijzen bij elkaar gezet.
Voor de hierboven genoemde begeleiding en training heeft u een verwijsbrief Zvw-ZG nodig.

 • Geestelijke gezondheidszorg (GGz) voor volwassenen
 • Behandelprogramma ‘Werken aan tinnitus’

Zowel GGz voor volwassenen als het behandelprogramma zit in het basispakket van de zorgverzekering.
Om de kosten door uw verzekering vergoed te krijgen, heeft u:
– voor GGz een verwijsbrief nodig van uw huisarts
– voor het behandelprogramma een verwijsbrief nodig van uw huisarts of specialist

Voor uw huisarts of specialist hebben we alle informatie over het verwijzen bij elkaar gezet. Voor GGz voor volwassenen en het behandelprogramma ‘Werken aan tinnitus’ heeft u een verwijsbrief GGz volwassenen nodig.

Contracten tussen GGMD en zorgverzekeraars

GGMD heeft voor 2021 met verschillende zorgverzekeraars een contract afgesloten voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGz). Echter is dit niet gelukt met alle zorgverzekeraars. Informeer daarom altijd bij je eigen zorgverzekeraar wat er wordt vergoed.  Soms is de vergoeding die zij ons geven niet voldoende om kwalitatief goede GGz te kunnen bieden aan mensen met een auditieve beperking.

Bij een aantal behandeltrajecten ontvangt u een rekening voor uw GGz-behandeling omdat niet alle gemaakte kosten vergoed worden door deze zorgverzekeraars. U dient deze rekening zelf te betalen. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen welk deel van de behandeling u zelf moet betalen.

Kind en jeugd

 • Geestelijke gezondheidszorg (GGz) voor kinderen en jeugd
 • Opvoedtraining

De gemeente betaalt deze zorg.
U betaalt zelf niets, ook geen eigen bijdrage.
Om met de zorg te kunnen starten, heeft u een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts of specialist nodig.

Voor uw huisarts, jeugdarts of specialist hebben we alle informatie over het verwijzen bij elkaar gezet.
Voor GGz kind en jeugd en voor opvoedondersteuning heeft u een verwijsbrief Jeugdwet nodig.
De verwijsbrief moet op naam van het kind staan.