Betaling zorg voor slechthorenden, plots- en laatdoven en mensen met tinnitus, ménière, hyperacusis en andere hoorproblemen

De zorg en dienstverlening van GGMD wordt als volgt betaald:

  • Maatschappelijke dienstverlening
  • NC PLD informatie en advies van het Nederlands Centrum voor Plots- en Laatdoofheid
  • Trainingen bijv. communicatietraining, Goldsteintraining en de ‘Leven met…’-trainingen

GGMD stuurt de rekening hiervoor naar uw zorgverzekering. De kosten tellen mee voor uw eigen risico. Om de kosten door uw verzekering vergoed te krijgen, is een verwijsbrief nodig. Is door een audioloog of specialist vastgesteld dat het gehoorverlies aan beide oren meer dan 35 db is, dan is een verwijsbrief van de huisarts voldoende. Is dit gehoorverlies niet vastgesteld, dan kan alleen de audioloog of specialist u verwijzen. Naast een verwijsbrief heeft u ook het audiogram nodig.

Voor uw huisarts, audioloog of specialist hebben we alle informatie over het verwijzen bij elkaar gezet.

  • Geestelijke gezondheidszorg (GGz) voor volwassenen
  • Behandelprogramma ‘Werken aan tinnitus’
  • Behandelprogramma Hyperacusis

Zowel GGz voor volwassenen als de behandelprogramma’s zitten in het basispakket van de zorgverzekering. Om de kosten door uw verzekering vergoed te krijgen, heeft u:
– voor GGz een verwijsbrief nodig van uw huisarts
– voor de behandelprogramma’s een verwijsbrief nodig van uw huisarts of specialist

Voor uw huisarts of specialist hebben we alle informatie over het verwijzen bij elkaar gezet.

Let op!
Bent u verzekerd bij Caresq, Promovendum, National Academica of Besured?

GGMD heeft voor 2020 met bijna alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) is alleen met Caresq en de daartoe behorende labels Promovendum, National Academica en Besured, geen contract gesloten. De vergoeding die zij ons geven, is niet genoeg om kwalitatief goede GGz te kunnen bieden aan mensen met een auditieve beperking of hoorprobleem.

Bent u verzekerd bij Caresq of bij een van de daartoe behorende labels? Dan ontvangt u een rekening voor uw GGz-behandeling omdat niet alle gemaakte kosten vergoed worden door deze zorgverzekeraars. U dient deze rekening zelf te betalen. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen welk deel van de behandeling u zelf moet betalen.
Al ons andere aanbod, zoals maatschappelijke dienstverlening en trainingen, worden wel helemaal door Caresq en de daartoe behorende labels vergoed.

Kind en jeugd

    • Geestelijke gezondheidszorg (GGz) voor kinderen en jeugd
    • Opvoedondersteuning

 

De gemeente betaalt deze zorg. U betaalt zelf niets, ook geen eigen bijdrage. Om met de zorg te kunnen starten, heeft u een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts of specialist nodig.

Voor uw huisarts, jeugdarts of specialist hebben we alle informatie over het verwijzen bij elkaar gezet.
Voor GGz kind en jeugd en voor opvoedondersteuning heeft u een verwijsbrief Jeugdwet nodig. De verwijsbrief moet op naam van het kind staan.