71 voorstellen om Nederland echt inclusief te maken

Lisa Westerveld doet 71 voorstellen om Nederland echt inclusief te maken in de initiatiefnota ‘Ons land is beperkt’. Bijvoorbeeld: toets alle besluiten aan het VN-verdrag Handicap.

Mensen met een beperking moeten alles zelf checken

Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, presenteerde op vrijdag 25 november 2022 de initiatiefnota Ons land is beperkt

Overal in Nederland zijn de meest logische dingen niet goed geregeld voor mensen met een beperking. Of iemand nu in een rolstoel zit, slecht ter been, blind of slechtziend is. Mensen met een beperking regelen nu alles zelf. Zo checken ze bijvoorbeeld van tevoren de toegankelijkheid van een restaurant zodat ze bij een bezoek niet voor onverwachte situaties komen te staan.

Samen met mensen met een beperking op zoek naar knelpunten en oplossingen

Lisa Westerveld heeft met haar team voorbeelden van barrières verzameld. Overal lopen mensen met een beperking aan tegen ontoegankelijkheid, vaak letterlijk. Samen met mensen met een beperking is deze initiatiefnota geschreven. Niet alleen om knelpunten te signaleren, juist ook om oplossingen aan te dragen. In de afgelopen maanden heeft ze overal in het land veel mensen gesproken om knelpunten in kaart te brengen. Inspirerende gesprekken.

‘De samenleving moet zich aanpassen aan mensen met een beperking’

De Groen van Prinstererzaal in de Tweede Kamer zat vol en ook op de livestream was het druk.  Ook Tweede Kamerleden van het CDA en de VVD, Lucille Werner en Daan de Kort, waren aanwezig bij deze presentatie. Op dit moment wordt te veel met medische bril naar beperkingen gekeken, zei Westerveld. ‘We moeten ermee stoppen om voor oplossingen van ministerie naar ministerie te gaan. Mensen met een beperking moeten zich niet aanpassen aan de samenleving, maar andersom. De samenleving moet zo zijn ingericht dat iedereen kan meedoen.’

Jasmijn van der Ploeg en Dennis Braam nemen de initiatiefnota in ontvangst

De initiatiefnota Ons land is beperkt biedt Lisa Westerveld aan aan Jasmijn van der Ploeg en Dennis Braam uit Nijmegen. Jasmijn zit in een rolstoel, Dennis heeft NAH. Zij staan voor een inclusieve samenleving, laten hun stem horen in hun woonplaats Nijmegen en weten ook in de landelijke politiek de weg te vinden. ‘Jasmijn en Dennis zijn voorbeelden van mensen die blijven doorzetten. Het is moedig dat ze blijven aankloppen. Ze zetten zaken op de kaart en doen belangrijk werk, ze hebben mijn ogen letterlijk en figuurlijk geopend. Daarom overhandig ik deze nota aan hen’, licht Lisa Westerveld toe.

De 71 voorstellen zijn het begin

In de initiatiefnota staan ideeën voor op de korte termijn en lange termijn. De 71 voorstellen uit de nota zijn een begin. Het kan altijd beter. GroenLinks staat open voor alle inzichten. Een aantal punten uit de nota:

  • Alle besluiten toetsen aan VN-verdrag.
  • Iedereen moet met OV kunnen reizen. Test iedere trein,  bus, tram en metro die wordt opgeknapt of nieuw aangeschaft op toegankelijkheid.
  • Onderwijs: zorg er bij bouw of verbouw van scholen voor dat iedereen kan meedoen. Zorg voor inclusief onderwijs in de buurt. Denk ook aan de inrichting, brede doorgang, prikkelarme ruimte en digitale toegang tot onderwijs.
  • Geef iedereen toegang tot democratie. Maak alle debatten toegankelijk, begin met altijd een schrijftolk en tolk NGT aanwezig te laten zijn bij belangrijke debatten.
  • Neem besluiten over mensen met een beperking ook samen met die mensen.

Paulien Gransier: ‘Waarom word ik altijd gezien als kwetsbaar?’

Paulien Gransier is al ruim tien jaar belangenbehartiger. Zij vertelt haar verhaal. In films is de gehandicapte persoon meestal zielig of inspirerend. Kijk eens I, Daniel Blake en je krijgt een idee hoe het ook kan. ‘Waarom werken in een systeem dat niet is ingericht op mensen met een beperking. Waarom is het knap dat ik heb gestudeerd, of zelfstandig woon. Dat is toch normaal? Waarom word ik altijd gezien als kwetsbaar?’, vraagt ze.

Beperkingen vieren in plaats van wegpoetsen

De samenleving kijkt volgens Gransier te veel vanuit medische bril. Een handicap wordt gezien als iets  dat moet worden opgelost. Beperkingen zijn niet om weg te poetsen, maar om te vieren. Dit geeft een andere blik op de maatschappij. Helaas worden handicaps en beperkingen gezien als kostenpost. De mens centraal zetten is de gewenste oplossing. Nu valt het VN-verdrag nog onder VWS, maar eigenlijk hoort het thuis bij Binnenlandse Zaken. Het is namelijk geen zorgvisie, het zet de mens centraal. ‘Laten we bestaanszekerheid creëren, geef  vertrouwen en ruimte aan iedereen om zelf hun leven in te richten op een manier die bij ze past’, besluit Paulien Gransier haar toespraak.

De discussie moet niet alleen over geld gaan

Na de presentatie is er ruimte voor vragen. Die zijn er volop, bijvoorbeeld over reizen met de bus waarbij sommige vervoerders geen elektrische rolstoelen willen meenemen, hoe gebouwen beter ingericht kunnen worden en over hoe voorkomen wordt dat het de discussie over deze initiatiefnota niet versmalt tot een discussie over geld.

Lisa Westerveld legt uit dat natuurlijk wel nagedacht moet worden over hoe het inclusief maken van de samenleving wordt betaald. Daarom is ook een financiële bijlage gemaakt van de initiatiefnota. ‘We weten dat het uiteindelijk veel meer oplevert. Investeringen die nu worden gedaan, hebben jarenlang effect.’

Westerveld: ‘Ook wijzelf kunnen en willen verbeteren’

Ook tijdens de bijeenkomst blijkt dat een inclusieve samenleving niet zomaar voor elkaar is. Zo wordt tevergeefs gevraagd of er een braille-exemplaar is van de initiatiefnota en of er een voorleesfunctie op de website. ‘We beschrijven telkens zaken op een niet-toegankelijke manier. Daar moeten we op gewezen worden. We willen leren hoe we zo kunnen communiceren dat iedereen ons kan volgen, ook wij kunnen en willen hierin verbeteren’, antwoordt Lisa Westerveld.

Wanneer? Nu!

Een andere vraag uit de zaal is wat we over dertig jaar geregeld willen hebben? Ook dan hebben we nog steeds mensen met een handicap. Het antwoord is helder: ‘Als we nu de samenleving anders inrichten, dan hebben we daar de komende honderd jaar plezier van met elkaar. Een eenmalige investering, betaalt zich over de komende honderd jaar terug.’

Meer informatie

Download hier de initiatiefnota Ons land is beperkt

 

initiatiefnota toegankelijkheid Lisa Westerveld Groen Links

GGMD bij Europees CI-congres

GGMD is 11 november aanwezig met een stand bij het Europees CI-congres in Rotterdam. Dit is het Europese symposium van EURO-CIU met het thema ‘Cochlear implants now and in the future’.
EURO-CIU is de Europese overkoepelende organisatie van cochleair implantaat (CI)-gebruikers. Zij vertegenwoordigt maar liefst 33 organisaties uit 25 landen en in totaal meer dan 250.000 CI-gebruikers.
Europees CI-congres

GGMD bij Slotcongres Taalgrenzen van Deelkracht.

De zorg voor volwassen nieuwkomers die doof of slechthorend zijn, moet verbeteren. Zij hebben vaak psychische problemen en problemen in de communicatie.

Sommige dove en slechthorende nieuwkomers zijn niet gewend om gebruik te maken van de zorg. Het doel van het project Taalgrenzen is de zorg voor dove en slechthorende nieuwkomers verbeteren. Daarnaast is het doel de zorg, het onderwijs en de asielketen en inburgeringsketen met elkaar verbinden. Zodat het aanbod van deze partijen beter op elkaar aansluit en de samenwerking verbetert.

Elly Meijer vertelde over de opbouw van het lesmateriaal voor deze nieuwkomers.

DB-connect op de ZieZo-beurs

Vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober a.s. staat DB-connect op de ZieZo-beurs over leven met minder zicht, in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht. Openingstijden van 10.00 uur tot 16.30 uur.

Informatiepunt beperkt in horen en zien
DB-connect is het informatiepunt voor vragen over beperkt zijn in horen én zien. Binnen DB-connect werken Bartiméus, GGMD, Kalorama, Kentalis en Visio samen.
Elke werkdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur kun je bellen naar het loket van DB-connect met vragen over beperkt zijn in horen en zien: tel. 085 – 065 45 90. Je kunt ook mailen: contact@dbconnect.nl Kijk op www.dbconnect.info en volg DB-connect op Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn of kom naar de ZieZo-beurs!

Ontmoeting op de beurs
Ontmoet contactpersonen die het loket van DB-connect bemensen en andere betrokkenen bij DB-connect. Ontdek wat DB-connect voor jou kan betekenen. Ga in gesprek en stel je vragen over passende zorg of communicatie als je beperkt bent in horen en zien of iemand kent/begeleidt die beperkt is in horen en zien. Wissel tips, kennis en ervaringen uit. Voor elke bezoeker is er een leuke, voelbare magneet met het logo van DB-connect (zie foto).

Kaarten en meer informatie
Bestel hier gratis toegangskaarten. Kaarten kosten aan de deur € 7,50. Wees er snel bij, want de kaarten voor vrijdagochtend zijn al op. Voor meer informatie: www.ziezo.org

 

 

Uitstel aanlevering zorgvraagtypering

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de verplichte aanlevering voor zorgvraagtypering met antwoorden van HoNOS+ vragen uit tot 1 januari 2023. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft deze maand aangegeven dat zij de onderbouwing van de gegevensaanlevering aan de NZa alsnog goed wil bekijken. 

Wettelijke taken

De NZa heeft op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) de wettelijke taak om markttoezicht en marktontwikkeling uit te voeren. Een belangrijke bevoegdheid van de NZa is die van het opvragen van informatie die van belang is voor de uitvoering van die wettelijke taken. In deze toelichting legt de NZa uit hoe ze de privacy van patiënten borgen.

Verbeteren inzicht

Het registreren van zorgvraagtypering en het vermelden van de uitkomst op de factuur is al gestart vanaf 1 juli 2022. De uitvraag van de HoNOS+ vragenlijsten die vanaf 1 oktober zou starten stelt de NZa uit met 3 maanden tot 1 januari 2023. De zorgvraagtypering geeft een belangrijk inzicht in welke zorg en hoeveel zorg er nodig is voor patiënten. De aanlevering van HoNOS+ vragen is nodig voor de doorontwikkeling om dit inzicht te verbeteren. Veel zorgaanbieders hebben al een account aangevraagd voor de aanlevering van de gegevens. De komende weken worden deze accounts geactiveerd. Zorgaanbieders kunnen vanaf 1 januari de gegevens aanleveren aan de NZa.

Privacy – het delen van de zorgvraagtypering

Utrecht – 25 augustus 2022

Wat is de zorgvraagtypering?

1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd, dit is de (nieuwe) manier waarop de GGZ wordt gefinancierd. Zorgvraagtypering is hier een onderdeel van. Voor de zorgvraagtypering vult uw regiebehandelaar een vragenlijst in over uw psychische welzijn op dat moment: de HONOS+. De uitkomst hiervan geeft aan binnen welk zorgvraagtype u past.

Aanleveren gegevens zorgvraagtypering

Vanaf 1 oktober 2022* is GGMD, net als andere GGZ aanbieders, verplicht om de zorgvraagtypering aan te leveren aan de NZa.

Delen gegevens
GGMD hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie en deelt cliëntgegevens alleen als dit doelmatig en veilig kan.

Bezwaar maken tegen het delen van gegevens met de NZa
Cliënten die op voorhand bezwaar hebben tegen het delen van hun gegevens met de NZa kunnen hier bezwaar tegen maken door het invullen van een privacyverklaring (hier als Word-document en hier in pdf)

Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op de website van de NZa.

UPDATE

* De datum 1 oktober is verplaatst naar 1 januari 2023. Zie dit bericht.

Lees hier de privacyverklaring website GGMD. Ook te bekijken in Nederlandse Gebarentaal.