GGMD bij Voorjaarscongres NVvP

GGMD staat met een stand op het Voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), dat van 10 tot en met 12 april 2024 plaatsvindt in het MECC te Maastricht. Dit evenement biedt een unieke gelegenheid voor psychiaters om de nieuwste ontwikkelingen en inzichten in de psychiatrie te verkennen.

GGMD biedt GGZ en Maatschappelijke Dienstverlening aan dove en slechthorende mensen en mensen met andere gehoorbeperkingen zoals bijvoorbeeld tinnitus. GGMD zet zich in voor voor continue professionele ontwikkeling van de medewerkers.

Bij het congres gaat GGMD in gesprek met psychiaters over waar zorg van verschillende GGZ-aanbieders aansluit op elkaar en gebruikt het evenement voor het werven van collega’s

 

GGMD bij voorjaarscongres NVvP

Aftermovie Joining Forces

Bekijk hieronder de sfeerimpressie en daaronder inhoudelijke terugblik

GGMD bij Joining Forces #jf24

Kentalis, Trajectum en GGMD organiseren in samenwerking met ESMHD het congres Joining Forces. Door GGMD zijn twee workshops verzorgd.

In de workshop Geïntegreerde behandeling voor dove en slechthorende cliënten: focus op sociale vaardigheden en emotieregulatie door Azra Kopic, Dineke Kramp en Michelle Bonsink is de Goldsteinmethode uitgelegd en toegelicht.

Caroline van den Berg en Hendrik de Jong vertelden meer over de Plusgroep in de workshop Schoolgebonden geestelijke gezondheidszorg: ondersteuning en behandeling voor leerlingen op school

Geïntegreerde behandeling voor dove en slechthorende cliënten: focus op sociale vaardigheden en emotieregulatie

Doven en slechthorende mensen die opgroeien in een horende omgeving lopen een verhoogd risico op aanhoudende communicatieproblemen, sociale misverstanden en andere sociale ongunstige omstandigheden. Dergelijke tegenslagen kunnen worden beschouwd als omgevingsstressoren die de geestelijke gezondheid verstoren. Beperkte toegang tot essentiële sociale informatie kan leiden tot beperkte mogelijkheden om sociale vaardigheden te ontwikkelen, wat de ontwikkeling van emotieregulatie en het ontwikkelen en onderhouden van sociale relaties kan belemmeren. Daarom kan het trainen van sociale vaardigheden en emotieregulatie een belangrijk aandachtspunt zijn in onze behandeling.

De algemene geestelijke gezondheidszorg richt zich op de behandeling van psychische stoornissen bij horende mensen. Aanpassing is echter essentieel om het geschikt te maken voor dove en slechthorende mensen. Door gebruik te maken van bestaande trainingsmodules (Goldstein en ART), hebben we een training sociale vaardigheden en emotieregulatie ontwikkeld voor dove en slechthorende mensen.

Goldstein Joining Forces Dineke Kramp

Schoolgebonden geestelijke gezondheidszorg: ondersteuning en behandeling voor leerlingen op school

In deze workshop laten we vooral de leerlingen van de behandelgroep (leeftijdscategorie: 8-12) en hun ouders aan het woord via videomateriaal. Dit gaat over hoe zij deze behandelgroep ervaren op een speciale school voor dove en slechthorende leerlingen.

Deze behandelgroep is ontwikkeld voor dove en slechthorende leerlingen met psychiatrische problemen. Door deze problemen vragen ze veel extra tijd en aandacht van hun leerkracht. Hierdoor blijft er niet genoeg tijd over voor het reguliere lesprogramma. De gedragsproblemen kunnen ook een impact hebben op de veiligheid van de leerling en die van de andere leerlingen in de klas. Tot slot kunnen hun schoolprestaties zo onder deze problemen lijden dat de leerlingen in kwestie het risico lopen om voortijdig af te haken. De behandeling beslaat vier dagdelen per week. De andere helft van de dag volgen de leerlingen lessen in hun eigen klaslokaal. Het is een intensieve vorm van behandeling, die heeft geleid tot grote verbeteringen in hun gedrag en schoolprestaties.

Meer weten over de dienstverlening van GGMD?

Neem contact op met contact@ggmd.nl

Word lid van de cliëntenraad

Wij zijn op zoek naar cliënten van GGMD die bezig willen zijn met de toekomst van cliënten van GGMD. Leden van de cliëntenraad denken mee, praten mee en beslissen mee over o.a. beleidskeuzes, financiën, jaarplan, projecten, vernieuwingen etc.

Vanuit alle doelgroepen is er grote behoefte aan positieve, kritische meedenkers om hun steentje bijdragen aan het algemeen belang van cliënten van GGMD. Deze ervaring kan gebruiken worden om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Wat vragen we:

  • interesse en affiniteit met de doelgroepen van GGMD (= zelf client zijn of recent geweest, ouder/verzorger van kind/jeugd)
  • in staat zijn de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen
  • beschikt over een kritische, positieve en constructieve houding;
  • communicatief vaardig
  • organisatiebreed denken
  • naast de overlegvergaderingen tussen clientenraad en bestuurder deel te nemen aan werkgroepen, commissies, bijeenkomsten

 Wat  bieden we:

  • de mogelijkheid om de ontwikkelingen binnen de organisatie van nabij te volgen
  • de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deze ontwikkelingen en zo de positie van cliënten te helpen versterken
  • een positieve en betrokken sfeer in de cliëntenraad
  • een leerzame werkomgeving en deskundigheidsbevordering

Het is op vrijwillige basis, maar er staat een vergoeding tegenover, natuurlijk worden ook de reiskosten vergoed. Wij vergaderen ongeveer 10 zaterdagochtenden per jaar (van 10.30 tot 13.30 uur) inclusief een verzorgde lunch en er wordt verwacht dat leden van de cliëntenraad deelnemen aan werkgroepen en commissies. Er wordt digitaal gewerkt, documenten worden per mail gestuurd, overleggen zijn of live of online.

Bij de vergaderingen zijn tolken aanwezig.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

clientenraad@ggmd.nl

G.Hoor, magazine van GGMD is klaar

🌟 Onze nieuwe editie van G.Hoor, het magazine van GGMD, is klaar. 📖

🚪 Binnenkort op de deurmat bij onze cliënten, maar waarom wachten? 😍 Lees nu al de verhalen online 🎉

Laat je inspireren door de artikelen en ontdek een wereld vol inzichten en levensverhalen. Veel leesplezier.

Lees hier de privacyverklaring website GGMD. Ook te bekijken in Nederlandse Gebarentaal.