DB-connect lanceert laagdrempelige e-learning over doofblindheid

DB-connect heeft een e-learning ontwikkeld over doofblindheid met de titel Als ogen én oren het niet goed doen, wat doe je dan? De e-learning is bedoeld voor iedereen die nog niet bekend is met doofblindheid en te maken heeft of krijgt met mensen uit deze doelgroep.

DB-connect is het landelijk informatiepunt voor vragen over beperkt zijn in horen én zien (doofblindheid). Het is een samenwerking tussen Bartiméus, GGMD, Kalorama, Kentalis en Visio.

Als ogen én oren het niet goed doen, wat doe je dan?
Aan de hand van basistheorie, filmpjes en vragen krijgt men inzicht in hoe divers de doelgroep met doofblindheid is en wat doofblindheid betekent in het dagelijks leven.

In het eerste deel wordt uitgelegd wat doofblindheid is en de gebieden waarop iemand met doofblindheid problemen kan ervaren; zoals participatie, zelfredzaamheid, psychisch welbevinden en energiehuishouding.

Het tweede deel geeft een inkijkje in het leven van drie personen: iemand met aangeboren doofblindheid, iemand met verworven doofblindheid en iemand met ouderdomsdoofblindheid. Hoe gaan zij met doofblindheid om?

Ook worden handvatten gegeven hoe je kan omgaan met mensen met doofblindheid, rekening kan houden met de beperkingen die zij ervaren en hoe je elkaar beter kan leren begrijpen.

Beginnen maar…
Via deze link kom je via de website van DB-connect bij de e-learning Als ogen én oren het niet goed doen, wat doe je dan?
De e-learning, duurt 45 minuten en is gratis. De samenwerkende organisaties binnen DB-connect zetten deze e-learning in binnen hun professionaliseringsaanbod.

Reacties
Enkele opmerkingen van mensen die de e-learning als pilot hebben doorlopen:

‘Duidelijke uitleg. Verhelderende foto’s en filmpjes. Mooie lay-out. Ik ga deze e-learning zeker aanraden aan mijn collega’s.’

Keurmerk Basis GGZ gehaald

GGMD heeft het keurmerk Basis GGZ behaald. Dit bevestigt de kwaliteit van onze dienstverlening.

Uit het rapport: “U heeft voor GGMD voor Doven en Slechthorenden aangetoond aan alle normen van het Keurmerk 2021 te voldoen. U laat zien dat u zich extra inspant voor ‘de juiste zorg op het juiste moment’ binnen de Generalistische Basis GGZ. U blijft het gehele lopende jaar (2021) geregistreerd als Keurmerkdrager.”

Meer informatie over het Keurmerk Basis GGZ is hier te vinden.

Radiointerview met Dineke Kramp

Hilde Schijf van Omroep Houten heeft onze dove collega Dineke Kramp geïnterviewd voor het radioprogramma Houten Gaat Door. Het werd een vraaggesprek van ruim een kwartier. 

Hilde en Dineke spraken over de onbedoelde effecten van mondkapjes. Spraakafzien is hierdoor minder goed mogelijk. Verder ging het over Tolkcontact, dat niet alle dove mensen gebarentaal beheersen en dat we spreken over een tolk Nederlandse Gebarentaal in plaats van een doventolk. Ook online vergaderen is gewoon mogelijk voor dove en slechthorende mensen. Hiervoor worden tolken NGt en schrijftolken ingezet.

Een aantal adviezen wordt gegeven, zo kunnen horende mensen dove of slechthorende mensen helpen door bij praten het mondkapje even af te zetten, het op te schrijven of iets aan te wijzen.

Het interview is nu vertaald door een tolk NGt en voorzien van ondertiteling.

Luister of kijk het gesprek hier terug.

 

Beeldende therapie tijdens de lockdown

Hoe verging het beeldend therapeuten tijdens de intelligente lockdown? Het aanpassingsvermogen van vaktherapeuten werd op de proef gesteld. De bekende behandelkamers konden niet worden gebruikt en niet iedereen had thuis een geschikte ruimte om zorg te blijven bieden.

Tineke de Graaff is een van deze vaktherapeuten. Zonder face-to-face contact is het gelukt om met twee collega-vaktherapeuten een aanbod te creëren dat aansloot bij de bijzondere doelgroep. In dit artikel lees je hoe dat is gelukt. Collega’s van GGMD uit Zoetermeer en Rotterdam hebben meegedaan aan de spelvorm, zodat Tineke hier ervaring mee op kon doen. Zo kreeg iedereen een kijkje in de keuken van beeldende therapie. “Dat smaakt naar meer!”

Lees hier het artikel uit het Tijdschrift voor Vaktherapie 2021/1 (pdf)

Tijdschrift-voor-Vaktherapie-perspectief-in-tijden-van-spanning

Succesvolle bijeenkomst voor kinderen van dove ouders

Maandag 1 maart hebben Anja Altena en Bettina Kok (beiden verbonden aan Stichting Coda Nederland)  een online-bijeenkomst georganiseerd voor kinderen van dove ouders (Coda). Waar werd gehoopt op minimaal 4 deelnemers, waren er zelfs 13 aanmeldingen. Uiteindelijk logden 9 kinderen in op Zoom. De aankondiging die onder andere op Facebook is verspreid, is ruim 40 keer gedeeld en bijna 5000 keer bekeken.

De deelnemers varieerden van 10 jaar tot 13 jaar.
Deze onderwerpen kwamen aan bod:

  • Wat is een CODA?
  • Wat vind je er leuk aan om dove ouders te hebben?
  • Voel je je anders dan andere kinderen in de klas?

Het meest opmerkelijke van de avond was dat de ervaringen van volwassen coda’s nog steeds overeenkomen met die van de jongere generatie. Deze ervaringen staan mooi beschreven in het boekje Kinderen die horen van wijlen Heinke Nederlof (te bestellen via website Stichting Coda Nederland).

De deelnemers en de organisatoren waren enthousiast en kijken al uit naar de volgende bijeenkomst.

Zichtbaar in de samenleving met het Limited-Hearing-symbool

Nederland kent 1,5 miljoen mensen met een gehoorbeperking. Dit aantal stijgt. Het is vaak niet direct te zien dat je met een slechthorende te maken hebt. Wel is het belangrijk dat de omgeving weet dat iemand slechthorend is. Door te benoemen wat de slechthorende nodig heeft, is communicatie (weer) mogelijk.

Zichtbaar in de samenleving met het Limited-Hearing-symbool

limited hearing Slechthorend zijn kent zijn uitdagingen. In de samenleving: op het werk, op school, op sport en in het verkeer. Daarom is er vanuit de behoefte van slechthorenden en dóór slechthorenden in de zomer van 2014 een internationaal symbool geïntroduceerd: het Limited Hearing (LH) symbool. Het nieuwe symbool wordt verkocht en onder de aandacht gebracht door Worldwide Visible.

Voor en door slechthorenden 

Het LH-symbool is ontwikkeld om duidelijk en taalonafhankelijk kenbaar te kunnen maken dat de drager van het symbool slechthorend is. Door het dragen van het LH-symbool nodigt de slechthorende uit om te communiceren. Vaak wordt de drager van het Limited Hearing symbool gevraagd wat de ander kan doen om verstaanbaar te zijn.

In de huidige tijd waarin mondkapjes worden gedragen en we anderhalve meter afstand houden, merken we hoe belangrijk het mondbeeld is om goed te kunnen communiceren. De slechthorende wil graag mee kunnen blijven doen. Daarom is het belangrijk het LH-symbool meer bekendheid te geven.

mondkapje limited hearing

Lees hier de privacyverklaring website GGMD. Ook te bekijken in Nederlandse Gebarentaal.