Succesvolle bijeenkomst voor kinderen van dove ouders

Maandag 1 maart hebben Anja Altena en Bettina Kok (beiden verbonden aan Stichting Coda Nederland)  een online-bijeenkomst georganiseerd voor kinderen van dove ouders (Coda). Waar werd gehoopt op minimaal 4 deelnemers, waren er zelfs 13 aanmeldingen. Uiteindelijk logden 9 kinderen in op Zoom. De aankondiging die onder andere op Facebook is verspreid, is ruim 40 keer gedeeld en bijna 5000 keer bekeken.

De deelnemers varieerden van 10 jaar tot 13 jaar.
Deze onderwerpen kwamen aan bod:

  • Wat is een CODA?
  • Wat vind je er leuk aan om dove ouders te hebben?
  • Voel je je anders dan andere kinderen in de klas?

Het meest opmerkelijke van de avond was dat de ervaringen van volwassen coda’s nog steeds overeenkomen met die van de jongere generatie. Deze ervaringen staan mooi beschreven in het boekje Kinderen die horen van wijlen Heinke Nederlof (te bestellen via website Stichting Coda Nederland).

De deelnemers en de organisatoren waren enthousiast en kijken al uit naar de volgende bijeenkomst.


Zichtbaar in de samenleving met het Limited-Hearing-symbool

Nederland kent 1,5 miljoen mensen met een gehoorbeperking. Dit aantal stijgt. Het is vaak niet direct te zien dat je met een slechthorende te maken hebt. Wel is het belangrijk dat de omgeving weet dat iemand slechthorend is. Door te benoemen wat de slechthorende nodig heeft, is communicatie (weer) mogelijk.

Zichtbaar in de samenleving met het Limited-Hearing-symbool

limited hearing Slechthorend zijn kent zijn uitdagingen. In de samenleving: op het werk, op school, op sport en in het verkeer. Daarom is er vanuit de behoefte van slechthorenden en dóór slechthorenden in de zomer van 2014 een internationaal symbool geïntroduceerd: het Limited Hearing (LH) symbool. Het nieuwe symbool wordt verkocht en onder de aandacht gebracht door Worldwide Visible.

Voor en door slechthorenden 

Het LH-symbool is ontwikkeld om duidelijk en taalonafhankelijk kenbaar te kunnen maken dat de drager van het symbool slechthorend is. Door het dragen van het LH-symbool nodigt de slechthorende uit om te communiceren. Vaak wordt de drager van het Limited Hearing symbool gevraagd wat de ander kan doen om verstaanbaar te zijn.

In de huidige tijd waarin mondkapjes worden gedragen en we anderhalve meter afstand houden, merken we hoe belangrijk het mondbeeld is om goed te kunnen communiceren. De slechthorende wil graag mee kunnen blijven doen. Daarom is het belangrijk het LH-symbool meer bekendheid te geven.

mondkapje limited hearing


Webinar Spraakafzien en Nederlands met Gebaren (NmG) – 22 maart 2021

Uitnodiging webinar Spraakafzien en NmG in samenwerking met Hoormij∙NVVS

Maandag 22 maart 2021 om 19.00 uur via TEAMS

Ben jij slechthorend? Of iemand in jouw naaste omgeving? En wil je er weten hoe je kunt communiceren via spraakafzien of Nederlands met Gebaren? Of wil je mensen ontmoeten die ook slechthorend zijn? Woon dan het webinar bij dat maandag 22 maart 2021 door GGMD en Hoormij∙NVVS georganiseerd wordt.

Programma webinar spraakafzien

19.00 uur Digitale Inloop
19.30 uur Opening door Corrine Verwer, vrijwilligersondersteuner namens de commissie Slechthorendheid van Hoormij∙NVVS
19.35 uur Inleiding door Annemarie de Lange, beleidsmedewerker bij de GGMD
19.40 uur Toelichting op spraakafzien door Hanneke Haan, logopedist en docent spraakafzien bij de GGMD
19.55 uur Pauze
20.05 uur Inleiding op Nederlands met Gebaren door Tabitha Karman, docent gebarentaal NmG bij de GGMD
20.20 uur Beantwoording van binnengekomen vragen
21.00 uur Afsluiting door Corrine Verwer namens de commissie Slechthorendheid

Praktische informatie

Datum en tijd maandag 22 maart 2021 om 19.00 uur via TEAMS
Eigen bijdrage leden van Hoormij∙NVVS kunnen gratis deelnemen, niet-leden betalen bij aanmelding vóór 15 maart 2021 € 5,00, daarna € 7,50
Contactpersoon corrine.verwer@stichtinghoormij.nl
Deelname kort vóór de bijeenkomst ontvang je een link met instructies om deel te kunnen nemen aan het webinar

Aanmelden

  • Stuur een mail naar info@stichtinghoormij.nl met jouw naam, mailadres, telefoonnummer, of je wel/geen schijftolk nodig hebt, indien je lid bent van Hoormij∙NVVS jouw lidnummer en vermelding van ‘webinar SA en NmG ’. Als je vragen hebt voor de sprekers, kun je deze ook in de mail vermelden.
  • Indien je geen lid bent, wil je dan bovengenoemd bedrag overmaken op NL82RABO0300773269 t.n.v. Stichting Hoormij te Houten o.v.v. jouw naam en ‘8850 + Spraakafzien en NmG’.
  • Jouw aanmelding is definitief na ontvangst van de deelnemersbijdrage én de aanmeldingsmail.
  • Tijdens de bijeenkomst is een schrijftolk aanwezig.
  • Door aanmelding ga je akkoord met de verwerking van jouw gegevens t.b.v. deze bijeenkomst en het toesturen van een evaluatieformulier en follow-up na de bijeenkomst. De gegevens worden binnen een half jaar na de bijeenkomst vernietigd.

Graag tot 22 maart 2021!


Online bijeenkomst voor horende kinderen van dove ouders

Heb jij ook weleens de stekker uit het stopcontact gehaald terwijl je vader of moeder aan het stofzuigen is? Heb je dove ouders? En kan je zelf horen? Dan ben je een CODA Dit betekent: Child of Deaf Adults. Er zijn veel meer kinderen zoals jij!

Wil je contact met andere kinderen die ook dove ouders hebben? Dat kan! Wij organiseren een online bijeenkomst speciaal voor kinderen met dove ouders. Tamara Vasilda en Anja Altena van GGMD zijn hierbij de gespreksleiders. Zij hebben zelf ook dove ouders.

Wanneer?
Maandagavond 1 maart 2021 vanaf 19.00 uur

Voor wie?
Horende kinderen van 10-18 jaar oud met dove ouders (we maken groepjes van kinderen met dezelfde leeftijd)

Waar?
Via ZOOM. Dit hoef je niet te installeren, je krijgt via e-mail een uitnodiging

Aanmelden
Meld je aan vóór 20 februari 2021: stuur een mailtje naar coda@ggmd.nl met je naam, leeftijd en e-mailadres.

Februari 2021 Online bijeenkomst voor horende kinderen van dove ouders


Overlijden René Fabert

Wij kregen het verdrietige bericht dat onze oud-collega René Fabert onverwacht is overleden aan corona. Voor velen van de wat langer werkenden GGMD’ers is René een iconische en zeer gewaardeerde collega geweest.

René was één van de drijvende krachten van Madido, de organisatie die werd doorgestart en de rechtsvoorganger is van GGMD. René zette zich hier in voor de vorming en educatie van volwassen doven. Na zijn meeverhuizing in 1999 naar het latere GGMD werd René de trainer van de afdeling Opleidingen. Hij reisde door heel Nederland, naar alle uithoeken als dat gevraagd werd, om daar trainingen te verzorgen voor organisaties waar doven en slechthorenden werkten of waar men werkte voor onze doelgroepen. Hij trainde teams in sociale werkplaatsen, commerciële bedrijven, zorginstellingen, ziekenhuizen, scholen, Slachtofferhulp, MEE organisaties, bij de politie, bij de alarmcentrale 112 en bij Welzijnsstichtingen van en voor doven.

Met zijn aanstekelijke enthousiasme en ervaringsdeskundigheid wist hij ook mensen die ‘gestuurd’ waren te interesseren voor wat hij te vertellen had. Op die manier heeft hij voor veel teams van collega’s die doof, slechthorend en horend zijn het samenwerken kunnen ondersteunen of het leven in een zorginstelling kunnen veraangenamen.

 

Voor veel collega’s van GGMD is René toch vooral de collega geweest van wie ze zelf veel hebben geleerd. De meerdaagse gebarencursussen die René verzorgde waren intensief, maar door zijn begrip voor de drempelvrees van horende collega’s om te gebaren en zijn prachtige, beeldende vertolking van de Nederlandse Gebarentaal stimuleerde hij ons allen om ons deze taal ook eigen te gaan maken, ons gemakkelijker te gaan bewegen en onze mimiek in te zetten.

De collega’s die in hun eerste GGMD-jaar de Onderdompelingscursus hebben kunnen volgen die René samen met onder andere Ellen Buisman jarenlang heeft verzorgd, zullen zich herinneren hoe René hier in zijn element was en ervan genoot om al die nieuwe collega’s iets mee te geven van de Dovencultuur en kennis bij te brengen over de verschillende groepen cliënten.

Helaas werd René ziek. Hij bleek de ziekte van Parkinson te hebben, waardoor het voor hem steeds moeilijker werd om zijn werkzaamheden uit te voeren. Hij heeft daarom in 2014 vroegtijdig afscheid moeten nemen van GGMD, iets dat hem zeer aan het hart ging.

René is naast zijn werk als trainer voor Madido en GGMD jarenlang actief geweest in de Dovengemeenschap voor de belangenvereniging Dovenraad en voor de Welzijnsstichting Westeindo. Zijn overlijden is voor de Dovengemeenschap een groot verlies zijn.

Met René verliezen wij een oud-collega aan wie velen van ons met warmte zullen terugdenken. René is 68 jaar geworden.

René Fabert


Hoormij·NVVS geeft tinnitus een gezicht – Week van het Oorsuizen 2021

Tinnitus. Het geluid dat alleen in je eigen hersenen bestaat, je gevangen houdt, 24/7. Er is geen ontsnapping. Geen stilte. Hoe leer je hiermee leven en hoe vertel je anderen wat jij altijd bij je draagt? Ruim 1 miljoen mensen in Nederland hebben hiermee te maken. Patiëntenorganisatie Hoormij∙NVVS start van 1 tot en met 7 februari 2021– de Week van het Oorsuizen – een bewustwordingscampagne voor tinnitus. Belangrijkste doel: tinnitus definitief op de kaart zetten en létterlijk een gezicht geven. In woord, beeld én geluid.

tinnitus beeld wijnglas

John hoort de héle dag het resonerende geluid van een wijnglas in zijn hoofd.
Fotograaf John Arkes

Hoe maak je het onzichtbare zichtbaar? Fotograaf John Arkes – die zelf kampt met tinnitus – ging de uitdaging aan en maakte een serie portretten van mensen met oorsuizen. Hij maakte vijftien portretten. Aangrijpende beelden. Gewone mensen, met een neutrale uitstraling, tegen een grijze achtergrond. Met voor zich een afbeelding van hun eigen geluid. Van tjilpende krekels, triangels, slijpende zaagmachines tot de ruisende zee en hele blazersensembles. Op één van de foto’s staat een kind, een mannetje van tien met in zijn handen een angstaanjagend beeld van een demon. ‘Doe maar zo eng mogelijk’ had hij tegen John gezegd. Het geluid dat hij constant hoort, maakt hem bang.

 

30-seconden filmpjes brengen tinnitus tot leven

Geïnspireerd door het werk van John ging Hoormij·NVVS nog een stap verder en bracht vier beelden tot leven via filmpjes van 30 seconden. Vijf mensen met tinnitus werken mee aan deze campagne. Waar de één er redelijk mee kan omgaan, gaat de ander door een ware hel. Zij doen allemaal dezelfde oproep: om tinnitus voortdurend onder de aandacht te brengen en een oorzaak én medicijn te vinden. Hoormij·NVVS blijft hier aandacht voor vragen en geeft – voor nu – handvatten hoe mensen met tinnitus er zo goed mogelijk mee kunnen omgaan.

Video’s van John en Sandra over tinnitus

John

Sandra

Meer informatie is te vinden op de site van Hoormij·NVVS

Tinnitus en dienstverlening GGMD

Informatie over ons Tinnitusprogramma

Klik hier voor Hulp bij tinnitusklachten

De cursussen controle over Tinnitus zijn te vinden in de Activiteitenkalender. De eerstvolgende cursus van twee bijeenkomsten staat gepland op 18 en 25 maart.