Cliënttevredenheid binnen de Basis-GGZ

GGMD meet de cliënttevredenheid binnen de Basis-GGZ met behulp van CQi. CQI is de afkorting van Consumer Quality Index. Dit is een meetinstrument waarmee zorgaanbieders ervaringen van cliënten in kaart kunnen brengen. De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om het aantal deelnemers aan de tevredenheidsmeting te verhogen. In 2022 hebben we voldoende respondenten voor een nulmeting.

De komende jaren doen we ons best het aantal gemeten ervaringen voldoende hoog te houden, zodat we dan kunnen gaan vergelijken met voorgaande jaren. Dan kunnen we reflecteren op de inhoud en leren waar we verder kunnen verbeteren.

We zijn verheugd dat onze cliënten ons waarderen met een 8,3.

Amsterdam UMC zoekt goed- en slechthorenden voor onderzoek

In het VU Medisch Centrum te Amsterdam doet de sectie Ear & Hearing van de afdeling KNO onderzoek naar de invloed van gehoorverlies op de luisterinspanning in het dagelijks leven. Deze REAL-HEARING-studie doet hiervoor metingen tijdens een laboratoriumonderzoek en metingen in het dagelijks leven.

De mate van luisterinspanning en stress is te onderzoeken door de grootte van de pupillen van het oog en de zweetproductie op de hand te meten en door de hartactiviteit te monitoren. Daarnaast helpen vragenlijsten om de ervaren stress en inspanning in kaart te brengen.

Meedoen aan het ondezoek

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen:

  • een bezoek aan het ziekenhuis
  • metingen tijdens het dagelijks leven.

Het bezoek aan het ziekenhuis duurt maximaal tweeënhalf uur. Als je meedoet aan het onderzoek, doe je een aantal luistertesten en een rekentest met meetapparaten om de activiteit van het zenuwstelsel te meten (op basis van zweetproductie, werking van het hart en de grootte van het pupil). Na dit bezoek blijf je voor het onderzoek de meetapparatuur dragen in het dagelijks leven op twee verschillende dagen van ieder ongeveer 24 uur lang. Met twee microfoons bepalen ze op deze dagen ook de luidheid en aard van het omgevingsgeluid. In de periode dat je niet slaapt krijg je ongeveer om elke twee uur de vraag om een korte vragenlijst in te vullen gedurende vijf dagen.

Vergoeding: 100 euro

Wie kan meedoen?

Ze zijn zowel op zoek naar deelnemers met als zonder gehoorverlies. Verder kun je deelnemen als je tussen de 40 en 70 jaar oud bent en als jouw moedertaal Nederlands is. Je kunt niet meedoen als je problemen hebt met lezen of andere oogaandoeningen hebt zoals staar, of als je suikerziekte (diabetes), een hart- en vaatziekte en/of neurologische of psychiatrische klachten hebt. Het dragen van een (lees)bril of contactlenzen is geen bezwaar. Ze zullen ook vragen naar medicijngebruik.

 

real hearing, flyer oproep voor deelnemers onderzoek naar luisterinspanning en stress

Privacy

Om jouw privacy te waarborgen, wordt tijdens het onderzoek alle verzamelde data anoniem opgeslagen en er wordt zorgvuldig omgegaan met jouw persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden nooit gedeeld met anderen of gepubliceerd. Voor het publiceren van het onderzoek wordt er alleen gebruik gemaakt van geanonimiseerde data, die niet te herleiden zijn.

 

Meer informatie en contact

Twee promovendi en één onderzoeksassistent voeren het onderzoek uit: Nicole Huizinga, Laura Keur-Huizinga en Wieke van Dijk. Je kunt contact met ze opnemen voor meer informatie via realhearing@amsterdamumc.nl.

Bron: VUMC

Voorkom gehoorproblemen

Op 3 maart vraagt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op de Dag van het Gehoor aandacht voor gehoorverlies en het belang van preventie.

Ons gehoor is een van de belangrijkste zintuigen die we hebben. Het stelt ons in staat om te communiceren met anderen, te genieten van muziek en de geluiden om ons heen te horen. Het gehoor is belangrijk, toch zijn we er niet altijd zuinig op. Gehoorverlies loop je zo op:  Muziek op een festival, zonder gehoorbescherming zware machines bedienen of continu een koptelefoon op. Het is belangrijk te begrijpen waarom het gehoor zo belangrijk is en hoe we gehoorbeperkingen kunnen voorkomen.

Het belang van het gehoor

Ons gehoor stelt ons in staat de wereld om ons heen te begrijpen en met anderen te communiceren. Het maakt het mogelijk om de nuances in spraak en taal te onderscheiden. We kunnen begrijpen wat anderen zeggen, we kunnen vertellen wat we willen. Zonder gehoor kunnen we geïsoleerd raken. Dat kan leiden tot een verminderde kwaliteit van leven.

Het gaat hier natuurlijk niet om mensen die al sinds jonge leeftijd doof zijn en communiceren in NGT. Zij kunnen uitstekend communiceren en begrijpen zonder geluid waar te nemen of te gebruiken.

Het gehoor is belangrijk voor onze communicatie, het is van cruciaal belang voor onze veiligheid. Op de fiets hoor je het verkeer om je heen, in een gebouw hoor je  het brandalarm, een naderende politieauto, ambulance of brandweerwagen horen we van verre aankomen. We horen de kookwekker afgaan, het fluitje van de conducteur en de deurbel. Bij een beperkt gehoor horen we deze signalen niet.

Gehoorbeperkingen worden veroorzaakt door leeftijd, aanleg, medicijnen, infecties en blootstelling aan lawaai. Dit kunnen we natuurlijk niet allemaal controleren, maar we kunnen wel stappen nemen die ons gehoor beschermen en gehoorverlies voorkomen. Naast gehoorverlies is er ook een risico op tinnitus.

Minder geluid

Misschien wel de belangrijkste stap voor gehoorbescherming is het vermijden van (veel) lawaai. Langdurige blootstelling aan (te hard) geluid kan leiden tot permanent gehoorverlies. Dat betekent dat het niet meer te genezen is. Door gehoorbescherming te dragen als we ons in een lawaaierige omgeving bevinden voorkomen we al een hoop. Denk dan aan oordopjes of een koptelefoon met ruisonderdrukking.

Draag ook gehoorbescherming bij het luisteren naar luide muziek. Door te vaak harde muziek te luisteren kan het gehoor beschadigen. Dat geldt voor oordopjes, koptelefoons of op plekken waar muziek wordt gedraaid of gespeeld. Volume omlaag en minder lang luisteren is zeker aan te raden.

Ook op het werk mag het geluid wat minder. Gebruik stille(re) machines, draag gehoorbescherming,  en trek op tijd aan de bel. Gehoorverlies kan namelijk geleidelijk optreden, het is moeilijk om het te constateren. Een gehoortest doen kan dan helpen gehoorverlies te constateren.

Zuinig op gehoor

Wees zuinig op je gehoor, je kunt gehoorbeschadiging voorkomen door minder vaak blootgesteld te worden aan geluid of lawaai en door gehoorbescherming te dragen. Laat je gehoor testen, zodat je op tijd weet of je gehoorverlies hebt.

Heb je last van gehoorverlies of bijvoorbeeld tinnitus? Dit genezen kan niet, GGMD voor Doven en Slechthorenden kan wel ondersteunen bij het leren omgaan hiermee.

 

.

Sprekersacademie Functionele Definitie van doofblindheid op 6 maart

In 2022 is vanuit Deelkracht en Kennis over zien de functionele definitie van doofblindheid opgeleverd. Deze is aanvullend op de medische definitie. De functionele definitie beschrijft de problemen die mensen met een beperking in horen én zien in het dagelijks leven ervaren. Het vaststellen van de definitie is een belangrijk startpunt. Nu gaan we kijken naar hoe we de volgende stappen zetten.

Tijdens de (online) Sprekersacademie van GGMD gaan we in op deze definitie en kijken we naar de implementatie ervan. U bent van harte uitgenodigd deel te nemen.

 

Programma Sprekersacademie

Introductie
Monique Spoor, medewerker Doofblind van GGMD

Totstandkoming van de definitie
Eline Heppe, onderzoeker en projectleider van Deelkracht

Gesprek over nut, noodzaak en implementatie
alle aanwezigen.

 

Wanneer?

De Sprekersacademie van GGMD is op 6 maart 2023, van 16.30 tot 17.30 uur via Teams.

  • Schrijftolken en tolken NGT zijn aanwezig.
  • De bijeenkomst wordt opgenomen om daarna te kunnen delen.

Over Deelkracht

Deelkracht is een samenwerking van onderzoekers, professionals en ervaringsdeskundigen aan het einddoel: een samenleving die ook met een zintuiglijke beperking toegankelijk is.

 

Aanmelden

Aanmelden is niet nodig. U kunt op 6 maart om iets voor 16.30 uur inloggen via deze link:

Klik hier om op 6 maart deel te nemen aan de GGMD Sprekersacademie

Op de website van GGMD kunt u het laatste nieuws over deze Sprekersacademie vinden.

GGMD start in Apeldoorn met GGZ-behandelingen

GGMD start in Apeldoorn met het aanbieden van GGZ voor dove en slechthorende mensen en mensen met andere gehoorbeperkingen zoals bijvoorbeeld tinnitus. GGMD biedt verschillende diensten aan waaronder gebarentrainingen, basis GGZ, specialistische GGZ, EMDR, traumabehandeling en dramatherapie.

Mensen met een gehoorbeperking komen vaak in een isolement terecht. Ze horen niet (goed) meer en functioneren daardoor niet zoals ze willen functioneren. Doof- of slechthorendheid, maar ook tinnitus vermijden is lastig. Cliënten kloppen bij ons aan, omdat ze zoveel last hebben van hun gehoorbeperking dat ze niet meer zijn wie ze willen zijn of kunnen doen wat ze willen doen.

GGMD werkt landelijk en heeft een kantoor in Apeldoorn. Door nu ook vanuit dit kantoor GGZ-diensten aan te bieden aan mensen die doof of slechthorend zijn of een gehoorbeperking hebben, brengt GGMD de zorg dichter naar deze cliëntengroep.

Lees G.hoor, het magazine van GGMD

G.hoor, het magazine van GGMD is gepubliceerd. Alle cliënten krijgen het magazine toegestuurd. In G.hoor staan verhalen door, voor en over dove en slechthorende mensen.

GGMD is er voor iedereen die met doofheid of gehoorproblemen te maken heeft. Dit magazine is er voor iedereen die méér wil weten over de maatschappelijke hulpverlening en geestelijke zorg aan deze doelgroep.

In deze editie onder andere artikelen over:

  • De staat van het CI
  • Interview met Lisa Westerveld over toegankelijkheid
  • Koffie met gebaren bij Luhu in Groningen
  • Dove Oekraïense vluchtelingen

Lees hieronder het magazine

 

Het artikel over de vluchtelingen uit Oekraïne is hieronder te lezen in het Oekraïens. / Статтю про біженців з України можна прочитати українською мовою нижче.

Lees hier de privacyverklaring website GGMD. Ook te bekijken in Nederlandse Gebarentaal.