KiBG Congres

Op donderdag 8 juni 2023 staat het KiBG Congres in het teken van passie en inspiratie voor de kortdurende generalistische GGZ. Kom naar InnStyle in Maarssen en laat je verrassen door een vurig programma! Bezoek deze link voor meer informatie over het congres.

GGMD behaalt Keurmerk kortdurende generalistische GGZ

GGMD voor Doven en Slechthorenden is als GGZ-aanbieder in 2023 opnieuw gekwalificeerd voor het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ. Deze kwalificatie is gebaseerd op drie normen. GGMD voldoet aan al deze normen.

De eerste norm is gericht op kortdurende generalistische behandelingen, waarbij de focus ligt op het herstel en de eigen kracht van de cliënt. GGMD werkt samen met de cliënt om doelen te stellen en biedt informatie en eHealth-modules ter ondersteuning van het herstelproces. Bovendien wordt er regelmatig geëvalueerd of de behandeling nog steeds aansluit bij de behoeften van de cliënt en wordt er transparant gecommuniceerd over de duur van de behandeling.

De tweede norm is gericht op transparantie, leren en verbeteren. GGMD biedt keuze-informatie voor cliënten en verwijzers op de website en is voortdurend bezig met het verzamelen en verwerken van gegevens om de dienstverlening te verbeteren. Het doel is om altijd de best mogelijke zorg te bieden en om te luisteren naar de ervaringen van cliënten.

Tot slot is de derde norm gericht op het delen van kennis in een lerend netwerk. GGMD werkt samen met andere organisaties om kennis en ervaringen te delen en zo de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Door deze samenwerkingen kan GGMD voor Doven en Slechthorenden cliënten de best mogelijke zorg bieden.

Bij GGMD staat de cliënt centraal. Er wordt samengewerkt om de best mogelijke behandeling te bieden en er wordt geluisterd naar de behoeften van de cliënt. Door gebruik te maken van moderne technologieën en eHealth-modules wordt het herstelproces ondersteund en wordt de cliënt in staat gesteld om zelf aan de slag te gaan met zijn of haar mentale gezondheid.

Het rapport is hier te lezen.

Tellen in gebaren

De handalfabetkaart van GGMD is populair. We hebben Daniël Schoevaart gevraagd ook telkaarten te ontwerpen. Deze zijn bijna klaar en gedrukt.

Het ontwerp van de ansichtkaart waarmee iedereen kan leren tellen in gebarentaal is een mooie stap voorwaarts in het bevorderen van inclusiviteit en het verspreiden van kennis over gebarentaal (NGT). Gebarentaal is een belangrijk communicatiemiddel voor iedereen: Dove, slechthorende én horende mensen. Als we goed met elkaar willen communiceren is gebarentaal onmisbaar.

Het ontwerp van de ansichtkaart is niet alleen praktisch en educatief, maar ook visueel aantrekkelijk. Het maakt gebruik van heldere, getekende afbeeldingen om het leren tellen in gebarentaal toegankelijk te maken voor mensen van alle leeftijden en achtergronden.

We zijn trots dat we dit initiëren om de bewustwording van gebarentaal te vergroten, om gebarentaalvaardigheden te bevorderen en daarmee communicatie te verbeteren. Door het leren van gebarentaal en het begrijpen van de cultuur van dove mensen, kunnen we als samenleving een meer inclusieve en gelijkwaardige omgeving creëren voor iedereen.

De kaarten delen we uit op congressen, beurzen en andere evenementen waar we zijn. Ook verspreiden we de kaarten via onze medewerkers naar cliënten.

 

kaarten, tellen

Cliënttevredenheid binnen de Basis-GGZ

GGMD meet de cliënttevredenheid binnen de Basis-GGZ met behulp van CQi. CQI is de afkorting van Consumer Quality Index. Dit is een meetinstrument waarmee zorgaanbieders ervaringen van cliënten in kaart kunnen brengen. De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om het aantal deelnemers aan de tevredenheidsmeting te verhogen. In 2022 hebben we voldoende respondenten voor een nulmeting.

De komende jaren doen we ons best het aantal gemeten ervaringen voldoende hoog te houden, zodat we dan kunnen gaan vergelijken met voorgaande jaren. Dan kunnen we reflecteren op de inhoud en leren waar we verder kunnen verbeteren.

We zijn verheugd dat onze cliënten ons waarderen met een 8,3.

Amsterdam UMC zoekt goed- en slechthorenden voor onderzoek

In het VU Medisch Centrum te Amsterdam doet de sectie Ear & Hearing van de afdeling KNO onderzoek naar de invloed van gehoorverlies op de luisterinspanning in het dagelijks leven. Deze REAL-HEARING-studie doet hiervoor metingen tijdens een laboratoriumonderzoek en metingen in het dagelijks leven.

De mate van luisterinspanning en stress is te onderzoeken door de grootte van de pupillen van het oog en de zweetproductie op de hand te meten en door de hartactiviteit te monitoren. Daarnaast helpen vragenlijsten om de ervaren stress en inspanning in kaart te brengen.

Meedoen aan het ondezoek

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen:

  • een bezoek aan het ziekenhuis
  • metingen tijdens het dagelijks leven.

Het bezoek aan het ziekenhuis duurt maximaal tweeënhalf uur. Als je meedoet aan het onderzoek, doe je een aantal luistertesten en een rekentest met meetapparaten om de activiteit van het zenuwstelsel te meten (op basis van zweetproductie, werking van het hart en de grootte van het pupil). Na dit bezoek blijf je voor het onderzoek de meetapparatuur dragen in het dagelijks leven op twee verschillende dagen van ieder ongeveer 24 uur lang. Met twee microfoons bepalen ze op deze dagen ook de luidheid en aard van het omgevingsgeluid. In de periode dat je niet slaapt krijg je ongeveer om elke twee uur de vraag om een korte vragenlijst in te vullen gedurende vijf dagen.

Vergoeding: 100 euro

Wie kan meedoen?

Ze zijn zowel op zoek naar deelnemers met als zonder gehoorverlies. Verder kun je deelnemen als je tussen de 40 en 70 jaar oud bent en als jouw moedertaal Nederlands is. Je kunt niet meedoen als je problemen hebt met lezen of andere oogaandoeningen hebt zoals staar, of als je suikerziekte (diabetes), een hart- en vaatziekte en/of neurologische of psychiatrische klachten hebt. Het dragen van een (lees)bril of contactlenzen is geen bezwaar. Ze zullen ook vragen naar medicijngebruik.

 

real hearing, flyer oproep voor deelnemers onderzoek naar luisterinspanning en stress

Privacy

Om jouw privacy te waarborgen, wordt tijdens het onderzoek alle verzamelde data anoniem opgeslagen en er wordt zorgvuldig omgegaan met jouw persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden nooit gedeeld met anderen of gepubliceerd. Voor het publiceren van het onderzoek wordt er alleen gebruik gemaakt van geanonimiseerde data, die niet te herleiden zijn.

 

Meer informatie en contact

Twee promovendi en één onderzoeksassistent voeren het onderzoek uit: Nicole Huizinga, Laura Keur-Huizinga en Wieke van Dijk. Je kunt contact met ze opnemen voor meer informatie via realhearing@amsterdamumc.nl.

Bron: VUMC

Voorkom gehoorproblemen

Op 3 maart vraagt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op de Dag van het Gehoor aandacht voor gehoorverlies en het belang van preventie.

Ons gehoor is een van de belangrijkste zintuigen die we hebben. Het stelt ons in staat om te communiceren met anderen, te genieten van muziek en de geluiden om ons heen te horen. Het gehoor is belangrijk, toch zijn we er niet altijd zuinig op. Gehoorverlies loop je zo op:  Muziek op een festival, zonder gehoorbescherming zware machines bedienen of continu een koptelefoon op. Het is belangrijk te begrijpen waarom het gehoor zo belangrijk is en hoe we gehoorbeperkingen kunnen voorkomen.

Het belang van het gehoor

Ons gehoor stelt ons in staat de wereld om ons heen te begrijpen en met anderen te communiceren. Het maakt het mogelijk om de nuances in spraak en taal te onderscheiden. We kunnen begrijpen wat anderen zeggen, we kunnen vertellen wat we willen. Zonder gehoor kunnen we geïsoleerd raken. Dat kan leiden tot een verminderde kwaliteit van leven.

Het gaat hier natuurlijk niet om mensen die al sinds jonge leeftijd doof zijn en communiceren in NGT. Zij kunnen uitstekend communiceren en begrijpen zonder geluid waar te nemen of te gebruiken.

Het gehoor is belangrijk voor onze communicatie, het is van cruciaal belang voor onze veiligheid. Op de fiets hoor je het verkeer om je heen, in een gebouw hoor je  het brandalarm, een naderende politieauto, ambulance of brandweerwagen horen we van verre aankomen. We horen de kookwekker afgaan, het fluitje van de conducteur en de deurbel. Bij een beperkt gehoor horen we deze signalen niet.

Gehoorbeperkingen worden veroorzaakt door leeftijd, aanleg, medicijnen, infecties en blootstelling aan lawaai. Dit kunnen we natuurlijk niet allemaal controleren, maar we kunnen wel stappen nemen die ons gehoor beschermen en gehoorverlies voorkomen. Naast gehoorverlies is er ook een risico op tinnitus.

Minder geluid

Misschien wel de belangrijkste stap voor gehoorbescherming is het vermijden van (veel) lawaai. Langdurige blootstelling aan (te hard) geluid kan leiden tot permanent gehoorverlies. Dat betekent dat het niet meer te genezen is. Door gehoorbescherming te dragen als we ons in een lawaaierige omgeving bevinden voorkomen we al een hoop. Denk dan aan oordopjes of een koptelefoon met ruisonderdrukking.

Draag ook gehoorbescherming bij het luisteren naar luide muziek. Door te vaak harde muziek te luisteren kan het gehoor beschadigen. Dat geldt voor oordopjes, koptelefoons of op plekken waar muziek wordt gedraaid of gespeeld. Volume omlaag en minder lang luisteren is zeker aan te raden.

Ook op het werk mag het geluid wat minder. Gebruik stille(re) machines, draag gehoorbescherming,  en trek op tijd aan de bel. Gehoorverlies kan namelijk geleidelijk optreden, het is moeilijk om het te constateren. Een gehoortest doen kan dan helpen gehoorverlies te constateren.

Zuinig op gehoor

Wees zuinig op je gehoor, je kunt gehoorbeschadiging voorkomen door minder vaak blootgesteld te worden aan geluid of lawaai en door gehoorbescherming te dragen. Laat je gehoor testen, zodat je op tijd weet of je gehoorverlies hebt.

Heb je last van gehoorverlies of bijvoorbeeld tinnitus? Dit genezen kan niet, GGMD voor Doven en Slechthorenden kan wel ondersteunen bij het leren omgaan hiermee.

 

.

Lees hier de privacyverklaring website GGMD. Ook te bekijken in Nederlandse Gebarentaal.