25 februari is Wereld-Cochleair-Implantaten-dag, oftewel Wereld-CI-dag.

Een CI is voor mensen met een groot gehoorverlies. Hoortoestellen helpen niet voldoende. Een CI bestaat uit een inwendig deel (het implantaat) en een uitwendig deel (de spraakprocessor).
 

 

Wereld-CI-dag

Internationale Moedertaaldag

21 februari is het Internationale Moedertaaldag.
 
In Nederland wonen ongeveer anderhalf miljoen dove en slechthorende mensen. Hiervan zijn ongeveer 30.000 mensen doof geboren of al jong doof geworden. Nederlandse Gebarentaal is hun moedertaal.

Beperking van tolkuren? Teken de petitie om dit terug te draaien

Bezwaar tegen nieuwe kaders leefdomein 2022

Wij, tolkgebruikers, hebben ernstige bezwaren tegen de nieuwe leefurenkaders, zoals gepubliceerd in de Staatscourant (2021, 49481) in de beleidsregel Protocol Voorzieningen die per 1 januari 2022 is ingegaan.

Gevolg van de nieuwe kaders is dat tolkgebruikers ernstig beperkt worden in hun maatschappelijke participatie en daarmee in hun keuzevrijheid en inzet van tolken. Gunstige regelingen die eerder met veel moeite zijn bereikt, worden teruggedraaid.

Deze nieuwe beperkingen in de kaders voor het leefdomein zijn in strijd met twee punten van het VN-verdrag Handicap. Ten eerste omdat het zorgt voor extra beperkingen en ten tweede omdat UWV en het ministerie van VWS nagelaten hebben de belangenbehartigers daadwerkelijk te betrekken en samen te werken aangaande deze nieuwe regelgeving.

Lees verder en teken de petitie hier

Psychiater Mark Volkerijk (GGMD) over tinnitus op Nu.nl

In de Week van het Oorsuizen van 7 tot en met 13 februari 2022 wordt aandacht gevraagd voor tinnitus. Te veel mensen lopen lang door met de klachten en weten niet goed wat ze eraan kunnen doen.

Op Nu.nl is een artikel gepubliceerd over ‘Leren leven met tinnitus’. Psychiater en eerste geneeskundige bij GGMD Mark Volkerijk heeft hieraan meegewerkt. Hij is voor dit artikel geïnterviewd door Sarah Sitanala.

Lees het artikel op NU.nl of hieronder.

Leren leven met tinnitus_ 'Het kan loodzwaar zijn' - NU - Het laatste_ - www.nu.nl

Tinnitus onder controle krijgen

Utrecht, februari 2022 – 1 miljoen mensen in Nederland hebben te maken met tinnitus oftewel oorsuizen. In de Week van het Oorsuizen van 7 tot en met 13 februari wordt aandacht hiervoor gevraagd. Te veel mensen lopen lang door met de klachten en weten niet goed wat ze eraan kunnen doen. GGMD biedt een tinnitusprogramma waarin u leert omgaan met uw tinnitusklachten.

Tinnitus is niet hoorbaar voor anderen, maar kan een behoorlijk kabaal in je hoofd geven. Een piep, ruis, klop of bonk. Bij de een hard, bij de ander zacht op de achtergrond. Veel mensen met tinnitus hebben er zoveel last dat het hun functioneren beperkt. Veel aandacht eraan geven verergert alles en tinnitus gaat niet weg. Dit maakt het lastig om hulp hiervoor te zoeken.

GGMD heeft een tinnitusprogramma op verschillende locaties in Nederland. Leren omgaan met tinnitus is niet makkelijk. De medewerkers van GGMD begrijpen hoe het is om oorsuizen te hebben. Op basis van het boek Eerst Hulp bij Oorsuizen en de adviezen van Olav Wagenaar zijn de trainingen vormgegeven.

Controle over Tinnitus

De eerste cursus is: Controle over Tinnitus. De Basistraining Werken aan Tinnitus sluit hierop aan. Hierin wordt gewerkt met kleine groepen. Tot slot is er de Intensieve Training Werken aan Tinnitus. Het doel hiervan is uw tinnitus beter te kunnen beheersen en beïnvloeden.

Heeft u last van tinnitus? Neem dan eerst contact op met een KNO-arts. Vervolgens kunt u zich aanmelden voor het tinnitusprogramma via de site van GGMD (www.ggmd.nl/aanbod/trainingen/trainingsprogramma-tinnitus/).  

Magazine van GGMD

G.hoor, het magazine van GGMD is gepubliceerd. Alle cliënten krijgen het magazine toegestuurd. In G.hoor staan verhalen door, voor en over dove en slechthorende mensen. Het magazine is dit keer ook in braille verschenen.

GGMD is er voor iedereen die met doofheid of gehoorproblemen te maken heeft. Dit magazine is er voor iedereen die méér wil weten over de maatschappelijke hulpverlening en geestelijke zorg aan deze doelgroep.

Hieronder is het magazine online te lezen.

Lezen op volledig scherm? Klik in de reader op onderstaand symbool.

Volledig scherm uitleg Yumpo

Lees hier de privacyverklaring website GGMD. Ook te bekijken in Nederlandse Gebarentaal.