Manager bedrijfsvoering

GGMD zoekt een

MANAGER BEDRIJFSVOERING

32 tot 36 uur per week – Standplaats Zoetermeer

Als manager Bedrijfsvoering ben je verantwoordelijk voor de directe aansturing van de afdelingen Financiën en Informatie, TAC en huisvesting/facilitair. De manager Bedrijfsvoering rapporteert en adviseert de bestuurder en het managementteam over (optimaliseren van) het tactisch en strategisch bedrijfseconomisch beleid, de financiële, zorg- en salarisadministratie, waaronder de planning en control cyclus.

Hoofdtaken

 • Draagt zorg voor vertaling strategisch, tactisch en operationeel beleid in processen en systemen;
 • Signaleert ontwikkelingen en vertaalt deze naar mogelijkheden voor uitbreiding en verbetering van de dienstverlening van de afdelingen F&I en TAC en facilitair;
 • Organiseert, coördineert de werkprocessen binnen deze afdelingen, richt deze zo efficiënt mogelijk in, controleert ze en past ze zo nodig aan;
 • Levert als lid van het managementteam een bijdrage aan de ontwikkeling van het (strategische) beleid van GGMD;
 • Werkt het jaarplan en actieplannen voor de afdelingen F&I, facilitair en TAC uit en implementeert deze na goedkeuring door de bestuurder;
 • Draagt zorg voor de ontwikkeling en realisatie van interne bedrijfsprocessen en managementinformatie;
 • Levert en analyseert managementinformatie op het vakgebied;
 • Treedt op als controller en rapporteert aan het bestuur over de doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van gelden;
 • Adviseert bestuurder en managementteam over financiële ontwikkelingen en zorgproductie;
 • Faciliteert de totstandkoming van de meerjaren- en werkbegroting en levert de periodieke sturings- en verantwoordingsrapportages op;
 • Draagt zorg voor de integrale budgetbewaking binnen de organisatie, signaleert dreigende overschrijdingen, treft in overleg met de bestuurder maatregelen.

Functie-eisen

 • Academische opleiding, in een bedrijfseconomische richting, bij voorkeur aangevuld met een post-HBO of Doctorale opleiding tot (register)controller;
 • Meerdere jaren ervaring als controller/business controller/manager bedrijfsvoering binnen de non-profit, bij voorkeur (ook) in de zorg;
 • Tevens is het hebben van ervaring als financieel manager een pre, mede vanuit de behoefte dat de manager ook vanuit de praktische uitvoering/primaire proces kan denken;
 • Gedegen kennis van de zorgbekostiging-systematiek is een pre;
 • Kennis van en inzicht in (output van) relevante informatie- en automatiseringssystemen is een pre;
 • Zeer thuis in organisatieveranderingsprocessen en reorganisaties, heeft vanuit vakinhoudelijke expertise meerdere malen aantoonbare succesvolle bijdragen geleverd;
 • Beschikt over gedegen kennis op het gebied van risk & governance;
 • Beschikt over excellente adviesvaardigheden.

Wij bieden

 • Een aanstelling voor een jaar met de intentie tot een vast dienstverband;
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens CAO GGZ, FWG 65/70;
 • Cursussen gebarentaal en dovencultuur en vakgerichte scholing;
 • Een boeiende werkkring met veelsoortige hulpvragen;
 • Een uitdagende functie met veel ruimte voor eigen initiatief.

Wil je meer weten

Voor meer informatie met betrekking tot deze vacature kun je contact opnemen met Avril Veldhuizen, HR Adviseur Werving en Selectie, op a.veldhuizen@ggmd.nl of 06-82208962

Op www.ggmd.nl vindt u meer informatie over GGMD voor Doven en Slechthorenden.

Sollicitaties

Per e-mail o.v.v. MANB2020 voor 6 september 2020 naar sollicitaties@ggmd.nl

tel. 088 – 43 21 700

GGMD vindt ervaringsdeskundigheid belangrijk. Bent je doof of slechthorend? Dan nodigen we jou graag uit om te solliciteren.

Over GGMD 

Wij helpen mensen die doof zijn of een hoorprobleem hebben zo gezond en zelfstandig mogelijk te leven, zodat zij volwaardig en actief kunnen deelnemen aan de samenleving.

GGMD biedt geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Onze GGZ-tak werkt zowel voor volwassenen als voor kind & jeugd. Bij ons werken betrokken professionals die vanuit hun eigen deskundigheid begeleiding bieden aan de doelgroep. We ontwikkelen regelmatig nieuwe hulp- en dienstverlening, en investeren veel in de kwaliteit van de organisatie, de communicatie met doven en slechthorenden en de persoonlijke en vakgerichte ontwikkeling van onze medewerkers. De hele organisatie telt ongeveer 200 medewerkers. Er wordt gewerkt vanuit vier regio’s en een landelijk team Kind & Jeugd. www.ggmd.nl