Manager

GGMD ondersteunt mensen die doof zijn of een hoorprobleem hebben zo zelfstandig mogelijk te leven, zodat zij volwaardig en actief kunnen deelnemen aan de samenleving.

GGMD voor Doven en Slechthorenden zoekt drie managers

Manager Kind & Jeugd (landelijk)
Manager team Veldhoven
Manager teams Groningen/Utrecht

32 / 36 per week

Waar ga je werken?
GGMD is een unieke landelijk werkende zorgorganisatie die staat en werkt voor een bijzondere doelgroep. GGMD biedt geestelijke gezondheidszorg en begeleiding op alle terreinen van het maatschappelijk leven: wonen, werken, opvoeden, relaties, vrije tijd en inkomen. De organisatie telt op dit moment ruim 200 medewerkers. Er wordt gewerkt vanuit 9 teams Volwassenen en een landelijk team Kind & Jeugd.

Wat maakt werken bij GGMD extra interessant?
Bij GGMD werk je voor een interessante doelgroep, je leert een tweede taal (Nederlandse Gebarentaal) en je maakt kennis met een andere cultuur (de dovencultuur).

GGMD verandert en innoveert. Wij streven ernaar de spil te zijn in de hulpverlening aan mensen met een hoorprobleem en hun omgeving. We willen snel kunnen inspelen op trends en ontwikkelingen en voorop lopen in de markt. De dienstverlening aan de cliënt is gericht op het standaardiseren en continu verbeteren van de kwaliteit van zorg, waarbij ook een gezonde bedrijfsvoering als doel blijft staan. Om dit te bereiken wordt de dienstverlening georganiseerd op basis van Rijnlandse uitgangspunten zoals vakmanschap, vertrouwen en verbinding. Het beleggen van verantwoordelijkheden ligt zo laag mogelijk in de organisatie, bij de teams en Resultaat Verantwoordelijke Eenheden. Momenteel doorloopt GGMD een traject om deze visie tot een succes te maken. De nieuw aan te trekken managers zullen hierin een belangrijke rol spelen.

Wat ga je als manager doen?
GGMD bestaat uit multidisciplinaire teams met horende, dove en slechthorende hulpverleners. Als manager geef je integraal leiding aan een of meerdere teams volgens de principes van het Rijnlands denken.

Aanleiding voor deze vacatures
De interimmanager die leiding gaf aan de drie teams wordt vervangen door drie managers. We zoeken managers voor het team in Veldhoven, de teams Groningen en Utrecht en het landelijke team Kind & Jeugd. Met als belangrijkste doel om kleinere teams te coachen en faciliteren naar het nemen van eigen regie en verantwoordelijkheid.
Als manager heb je invloed op het organisatiebeleid, ben je integraal verantwoordelijk voor de realisatie van doelstellingen en productieafspraken en beheer je het budget van jouw RVE. Je draagt bij aan de ontwikkeling en realisatie van veranderingstrajecten en innovatie.
Binnen jouw team(s) creëer je een optimaal werk- en leerklimaat en coach en stimuleer je de teams op het vergroten van de zelfstandigheid, het zelf oplossend vermogen en het in- en extern samenwerken. Je bouwt en onderhoudt een netwerk van (samenwerkings)relaties in je regio. Je draagt zorg voor heldere communicatielijnen, goede werkprocessen, informatievoorziening en duidelijke besluitvorming. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en een adequate kwantitatieve en kwalitatieve personele formatie in jouw teams. Je bent beslissingsbevoegd binnen de kaders van het organisatiebeleid en het beschikbare budget. Je ontvangt hierbij leiding van de manager Zorg en behandeling.

Wat verwachten we van jou?
Wij zien een stevige en verbindende persoonlijkheid voor ons. Een coachend leidinggevende, met oprechte aandacht voor mensen. Met visie, lef en slagkracht. Je inspireert, bent oplossingsgericht en geeft soms juist een tandje extra gas als de wereld om je heen behoudender is. Daarnaast ben je proactief en beweeg je je gemakkelijk op alle niveaus binnen en buiten de organisatie. Iemand met veel kennis die zelf bijgedragen heeft aan succesvolle innovaties. Voor onze doelgroepen en medewerkers is het van belang dat je beschikt over een kernachtige stijl van communiceren en schrijven. Daarnaast vinden we onderstaande terug in jouw profiel:
• HBO+/WO werk- en denkniveau
• Minimaal 5 jaar relevante leidinggevende ervaring
• Kennis van de zorg
• Vertrouwd met Rijnlands werken/zelfsturing
• Ervaring met Lean en/of Agile werken

Wat kun je van ons verwachten?
• Salaris volgens CAO GGZ FWG 65, min. € 4138,- en max. €5553,- bruto per maand op fulltimebasis (36 uur);
• Goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ, zoals 8% vakantiegeld en 8,33% eindejaarsuitkering;
• Dienstreizen worden vergoed met € 0,39 per kilometer;
• Een aanstelling voor een jaar met de intentie tot verlenging;
• Scholings- en ontwikkel mogelijkheden, waarbij je 4% van jouw werkuren kunt besteden aan deskundigheidsbevordering;
• Ruimte om jouw ambities te volgen en mee te groeien met de ontwikkelingen die GGMD doormaakt.

Wil je meer weten?
Met vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Hessel Lodder, manager zorg en behandeling, op h.lodder@ggmd.nl of 06 22376928.

Solliciteren
De vacature wordt zowel in- als extern uitgezet. We ontvangen graag jouw sollicitatie uiterlijk 2 januari 2022 via sollicitaties@ggmd.nl o.v.v. MAN2021.
De selectiegesprekken staan gepland op 6 januari tussen 9.00 en 14.00 uur.

GGMD vindt ervaringsdeskundigheid belangrijk. Ben je doof of slechthorend? Dan nodigen we jou graag uit om te solliciteren.