Voorzitter cliëntenraad – vrijwilliger

Wij helpen mensen die doof zijn of een hoorprobleem hebben zo gezond en zelfstandig mogelijk te leven, zodat zij volwaardig en actief kunnen deelnemen aan de samenleving.

GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening. GGMD vervult de spilfunctie voor die mensen waarvoor horen niet vanzelfsprekend is. Het is onze ambitie dat mensen met gehoorproblemen volwaardig en actief deel kunnen nemen aan de samenleving. GGMD biedt geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening aan deze doelgroep.
De hele organisatie telt ongeveer 200 medewerkers. Er wordt gewerkt vanuit vier regio’s en een landelijk team Kind & Jeugd.

GGMD voor Doven en Slechthorenden zoekt een

Onafhankelijke voorzitter cliëntenraad (vrijwilliger)
Gemiddeld 8 vergaderingen per jaar

De cliëntenraad van GGMD praat mee over de gang van zaken binnen de organisatie. De belangrijkste taak van de cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De cliëntenraad adviseert de Raad van Bestuur van GGMD over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. De cliëntenraad bestaat uit mensen met een brede deskundigheid en ervaring, die elkaar zoveel mogelijk aanvullen.
De cliëntenraad van GGMD wordt ondersteund door een ondersteuner van het LSR (landelijk steunpunt medezeggenschap). Deze ondersteunt de cliëntenraad inhoudelijk bij advies- en instemmingsaanvragen, stelt de agenda op, maakt de verslagen en bewaakt acties. Tijdens de vergaderingen is er altijd een gebaren-, schrijf- en NMG tolk aanwezig.

GGMD is op zoek naar een enthousiaste en ervaren (extern) onafhankelijk voorzitter voor de cliëntenraad. Het betreft een vrijwilligersfunctie.
De vergaderingen vinden gemiddeld 8 keer per jaar plaats (op zaterdag) en nemen per vergadering gemiddeld 5 uur in beslag.

Wat gaat u als voorzitter van de cliëntenraad doen?
• U zit vergaderingen voor,
• U zorgt samen met de ondersteuner van de cliëntenraad voor de agenda,
• Het ondertekenen van documenten van de cliëntenraad,
• Het bewaken van de naleving van gemaakte afspraken,
• U bewaakt de sfeer,
• U bent contactpersoon van de ondersteuner van de cliëntenraad,
• U vertegenwoordigt de cliëntenraad binnen en buiten de organisatie,
• Uiteraard bent u het gezicht en de woordvoerder van de cliëntenraad.

Wat verwachten we van u?
• Minimaal HBO werk- en denkniveau,
• Interesse en affiniteit met de doelgroep van GGMD,
• Ervaring met samenwerken in een bestuurlijke omgeving,
• Dat u in staat bent de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen en daarbij het onderscheid kan maken tussen cliëntenbelang en het belang van de organisatie,
• Dat u leiding kan geven (aan de vergadering) en beslissingen kan nemen,
• Het vermogen om de leden van de cliëntenraad te stimuleren tot een inhoudelijke bijdrage,
• Een kritische, positieve en constructieve houding,
• Schriftelijke en communicatieve vaardigheden (goed luisteren, verwoorden van standpunten en respectvol optreden),
• Dat u gemiddeld 5 uur per vergadering aan de cliëntenraad wilt besteden (de cliëntenraad van GGMD vergadert gemiddeld 8 keer per jaar op zaterdag).

Wat kunt u van ons verwachten?
• De mogelijkheid om de ontwikkelingen binnen de organisatie van nabij te volgen,
• De mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deze ontwikkelingen en zo de positie van cliënten te helpen versterken,
• Een positieve en betrokken sfeer in de cliëntenraad,
• Een leerzame werkomgeving en deskundigheidsbevordering,
• Een vergoeding conform de regeling zoals die voor de cliëntenraad is vastgesteld.

Wilt u meer weten of uw interesse kenbaar maken?
Voor meer informatie over het werk van de cliëntenraad en/of de vacature kunt u contact opnemen met Jacqueline Cox. Zij ondersteunt de cliëntenraad en is bereikbaar via clientenraad@ggmd.nl.