Brughoektumor en CI

Brughoektumor

Een brughoektumor is een goedaardig gezwel aan de gehoor- en evenwichtszenuw. De tumor ontstaat meestal in de inwendige gehoorgang. Waarom de tumor ontstaat, is niet bekend. Klachten die mensen met een brughoektumor kunnen hebben, zijn evenwichtsproblemen, hoofdpijn, oorsuizen en gehoorverlies. Een brughoektumor kan leiden tot doofheid.

GGMD kan helpen bij gehoorverlies. Wij hebben een breed aanbod dat onder andere bestaat uit:

Cochleair implantaat (CI)

Door een CI krijgen sommige doven de mogelijkheid te kunnen horen. Hoeveel ze met een CI kunnen horen is onder andere afhankelijk van of ze ooit horend zijn geweest en wat er met het gehoor aan de hand is. Het plaatsen van een CI is een grote ingreep. De operatie en het vele oefenen daarna zijn zwaar. Bij doofgeborenen kan de manier van leven en de omgang met doven en horenden door een CI veranderen. Plotsdoven kunnen hun oude leven weer oppakken. Zij moeten wel leren leven met gehoorverlies. De verwachtingen van een CI zijn vaak hoog, soms te hoog. Zowel bij de dove zelf als bij zijn of haar omgeving. Het kan leiden tot teleurstelling en onbegrip als men denkt dat iemand nu alles kan verstaan maar dat niet zo is.

GGMD biedt hulp bij alle ingrijpende gevoelens die het plaatsen van een CI, of de afweging daartoe, met zich meebrengt: de verwachtingen, de positieve gevoelens en de eventuele teleurstelling.

In de NCRV-gids van 6 sept. 2014 vertelt Eva Westerhoff, voorzitter van Dovenschap, waarom zij (nog) niet voor een CI kiest. Eline Silk, maatschappelijk werker van GGMD, vertelt waarom een CI geen wondermiddel is.

In de NCRV-gids van 6 sept. 2014 vertelt Eva Westerhoff, toenmalig voorzitter van Dovenschap, waarom zij (nog) niet voor een CI kiest. Eline Slik, maatschappelijk werker van GGMD, vertelt waarom een CI geen wondermiddel is.

Andere hoorproblemen

U heeft een hulpvraag als gevolg van uw gehoor, maar herkent zich niet in alle op deze website genoemde hoorproblemen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.