Gevolgen van doofblindheid

Doofblindheid maakt het dagelijks leven moeilijk. Het heeft invloed op de communicatie, mobiliteit en zelfstandigheid. De gevolgen voor iedere dove en slechthorende die slechtziend wordt, zijn anders. Ze kunnen te maken krijgen met verliesverwerking, onzekerheden, aanpassingen en het zoeken naar een weg om zichzelf te blijven. Doofblindheid kan daarbij ook zorgen voor oververmoeidheid, nergens energie voor hebben, een slechte concentratie, angst en afhankelijkheid.

Opkomen voor jezelf

Aan anderen uitleggen hoe je kunt communiceren, is niet altijd makkelijk. Je moet bijvoorbeeld aandacht durven vragen. En durven zeggen hoe mensen het beste met je kunnen communiceren. Individuele begeleiding kan hierbij helpen.

Bij het aanvragen van hulpmiddelen kunnen wij u helpen. Zo ook bij het contact met de gemeente, het UWV of een andere instantie.

Eenzaamheid

Een gesprek voeren kost doofblinde mensen veel energie. Ze kunnen daardoor gesprekken uit de weg gaan. Ze raken in zichzelf gekeerd en lopen de kans eenzaam te worden. Deelname aan bijeenkomsten voor doofblinden kan heel plezierig zijn. Het contact met lotgenoten en het herkennen van wat zij vertellen, wordt door veel doofblinden als prettig ervaren.

Depressiviteit

Doofblindheid maakt communiceren lastig en leidt vaak tot moeizame sociale contacten en gebrek aan energie. Mensen die doofblind zijn kunnen daardoor somber, prikkelbaar of gestrest zijn. Blijven deze gevoelens bestaan, dan kan dit leiden tot depressiviteit. Het is dan goed om hulp te zoeken.

Gevolgen voor de omgeving

Als iemand doofblind is, heeft dat invloed op de mensen om hem of haar heen. Zij merken bijvoorbeeld dat de doofblinde niet naar verjaardagen wil of vaker een slecht humeur heeft omdat hij of zij moe is. Of ze trekken zich terug omdat ze twijfelen over wat ze kunnen, onzeker zijn of angst hebben. Daardoor hebben ze ook minder vaak zin om iets leuks te gaan doen. Het is belangrijk om hierover te praten en naar creatieve oplossingen te zoeken. Dit houdt de relatie goed. GGMD kan u daarbij helpen.

Opvoeden

Kinderen van een doofblinde ouder merken ook de gevolgen. Het contact met school verloopt bijvoorbeeld moeilijker. En doofblinde ouders kunnen soms moeilijker communiceren met horende vriendjes. Een horende partner krijgt vaak een groter aandeel in de opvoeding.