Dove mensen

Veel dove mensen redden zich prima. Maar ook zij hebben wel eens een probleem. Dat probleem kan te maken hebben met het doof zijn, bijvoorbeeld eenzaamheid, communicatieproblemen met instanties als het UWV, de gemeente of school, of omdat ze nadenken over een CI. Het kan ook zijn dat het probleem daar niet mee te maken heeft, bijvoorbeeld relatieproblemen, geldproblemen of een kind met gedragsproblemen. Waar het probleem ook door komt, GGMD helpt.

GGMD kan op verschillende manieren helpen. Wij hebben een breed aanbod aan maatschappelijke dienstverlening, geestelijke gezondheidszorg en trainingen voor doven. Ook voor uw partner, familie, vrienden en collega’s hebben wij een aanbod.

Bij GGMD werken medewerkers die begrijpen hoe het is om doof te zijn. Zij kennen de dovencultuur en de gevolgen die het doof zijn kan hebben voor uzelf en de mensen om u heen. De medewerkers van GGMD kunnen met u communiceren. Als u dat prettig vindt, is een schrijf- of gebarentolk bij de gesprekken aanwezig. Lees hier meer over hoe GGMD werkt.

Heeft u vragen, wilt u informatie ontvangen, meer weten over de kosten of zich aanmelden voor een training of hulp? Neem dan contact met ons op.