Mensen met hyperacusis

Daar waar op deze pagina hyperacusis staat, kunt u vaak ook recruitment lezen.

Hulp bij hyperacusis en recruitment

GGMD biedt hulp bij hyperacusis. Wij bieden een individueel behandelprogramma dat aansluit bij de ernst van de hyperacusisklachten en de hulpvraag. Het hele behandelprogramma, dat bestaat uit twee onderdelen, staat beschreven in de flyer Behandelprogramma hyperacusis. Naast dit individuele programma bieden wij ook voorlichting over hyperacusis en recruitment aan naasten (partner, familie, vrienden, collega’s).

Bij GGMD werken deskundige medewerkers die begrijpen hoe het is om hyperacusis te hebben. Zij kunnen u helpen bij het leren omgaan met hyperacusis.

Wat is hyperacusis en recruitment

Hyperacusis en recruitment lijken erg op elkaar, het is een overgevoeligheid voor geluid. Mensen met hyperacusis zijn goedhorend, maar kunnen gewone geluiden vaak slecht verdragen. Het gerinkel van een lepeltje in een kopje kan al pijn doen aan hun oren. Mensen met recruitment zijn slechthorend. Ook zij kunnen allerlei geluiden slecht verdragen. Op deze pagina spreken wij over hyperacusis als ook recruitment wordt bedoeld.

Hyperacusis kan iedereen overkomen, op elke leeftijd. Er zijn verschillende oorzaken voor het krijgen van hyperacusis. De gevolgen voor de mensen die het hebben en de mensen om hen heen zijn groot. Zoek hulp als u in uw dagelijks leven last heeft van uw hyperacusis.

Heeft u vragen, wilt u informatie ontvangen, meer weten over de kosten of zich aanmelden voor een training of hulp? Neem dan contact met ons op.