Omgaan met hyperacusis

Er is geen standaard oplossing voor hoe u het beste kunt omgaan met hyperacusis of de overgevoeligheid voor geluid kunt verminderen. Iedereen is anders. Er zijn wel zes algemene tips:

 1. Wees niet bang voor geluid
  Het is begrijpelijk dat de pijn aan uw oren, angst voor geluid kan veroorzaken. Het is echter belangrijk te blijven beseffen dat normale geluiden niet gevaarlijk en niet schadelijk zijn.
 2. Houd uw grenzen in de gaten
  Als u een been breekt, is het duidelijk dat u zich daaraan moet aanpassen. Voor hyperacusis is dat niet anders. U kunt bijvoorbeeld minder doen dan vóór u hyperacusis had. Het is echter verstandig om binnen uw grenzen wel betrokken te blijven bij het dagelijks leven. Overbelasting en oververmoeidheid kunnen de klachten verergeren, maar het vermijden van geluid kan dat ook tot gevolg hebben.
 3. Verdeel uw energie
  Deze tip hangt samen met de vorige. Als u weinig geluiden kunt verdragen op een dag, gebruik uw energie dan voor de dingen die u het belangrijkst vindt. Daarbij is het beter om u minder lang aan geluid bloot te stellen, dan uzelf ervan af te sluiten.
 4. Ontspanningsoefeningen helpen.
 5. Leer uw hyperacusis kennen
  Hoe u geluiden waar u last van heeft ervaart, kan door de dag verschillen. Bij veel mensen heeft hyperacusis geen vast patroon, bij sommige wel. Als u weet dat u ’s ochtends geluiden beter kunt verdragen, kunt u uw activiteiten daarop afstemmen. U kunt het dan kalmer aandoen als de hyperacusis erger is.
  Als u meer ontdekt over uw hyperacusis, maakt dat het omgaan met uw hoorprobleem iets makkelijker.
 6. Vraag steun aan uw omgeving
  Hyperacusis is niet zo’n bekend hoorprobleem. En aan de buitenkant kan niemand zien waar u last van heeft. Leg daarom uit wat hyperacusis is. De vergelijking met pijn maakt het begrijpelijk. Zorg dat mensen weten waar u last van heeft. Vraag de mensen in uw omgeving om steun. U heeft hun hulp nodig om te kunnen (leren) leven met hyperacusis.

Onze hulp nodig?

GGMD biedt een individueel behandelprogramma dat aansluit bij de ernst van de hyperacusisklachten en de hulpvraag. Het behandelprogramma, staat beschreven in de flyer Behandelprogramma hyperacusis. Aanmelden voor het behandelprogramma of andere vormen van hulp kan via het aanmeldformulier.