Mensen met tinnitus

Wat is tinnitus

Tinnitus wordt ook wel oorsuizen genoemd. Mensen met tinnitus horen geluiden die anderen niet horen. Dat kan zijn bonzen, piepen, suizen, fluiten of een ander geluid. Het geluid is er soms of altijd. Het geluid kan door de dag heen harder en zachter zijn.


Video van Stichting Hoormij

Tinnitus kan iedereen overkomen, op elke leeftijd. Er zijn verschillende oorzaken voor het krijgen van tinnitus. De gevolgen voor de mensen die het hebben en de mensen om hen heen zijn groot. Zoek hulp als u in uw dagelijks leven last heeft van uw tinnitus.

Hulp bij tinnitus

GGMD biedt hulp bij tinnitusklachten. Wij bieden een uniek tinnitusprogramma dat bestaat uit drie trainingen. Een algemene training voor iedereen met tinnitus en twee trainingen die aansluiten bij de zwaarte van de klachten. Het hele programma staat beschreven in de flyer Werken aan tinnitus. Naast dit groepsprogramma is ook individuele begeleiding mogelijk, loopbaanbegeleiding en communicatietrainingen.

Bij GGMD werken deskundige medewerkers die begrijpen hoe het is om tinnitus te hebben. Zij kunnen u helpen bij het beheersbaar maken van de gevolgen van tinnitus.

Heeft u vragen, wilt u informatie ontvangen, meer weten over de kosten of zich aanmelden voor een training of hulp? Neem dan contact met ons op.