Plots- en laatdove mensen

Plotsdoofheid betekent in relatief korte tijd geheel doof worden aan een of beide zijden.
Laatdoofheid betekent doof worden na een periode van toenemende slechthorendheid.

GGMD biedt hulp bij plots- of laatdoofheid. Wij hebben een gericht aanbod aan trainingen, zoals de training Leven met gehoorverlies en trainingen om de communicatie te verbeteren. En een breed aanbod aan maatschappelijke dienstverlening en geestelijke gezondheidszorg.

Bij GGMD werken specialisten gehoorverlies en andere deskundige medewerkers die kunnen communiceren met plots- en laatdoven en bekend zijn met hun problematiek.

10 vragen aan een specialist hoorverlies. Interview met Paul Verbraak, een van onze specialisten.

10 vragen aan een specialist gehoorverlies. Interview met specialist Paul Verbraak
(uit Plotsdoof).

Doof worden kan iedereen overkomen, op elke leeftijd. De oorzaak van plots- of laatdoofheid is niet altijd bekend. Bekende oorzaken zijn: hersenvliesontsteking, medicijngebruik, verkeersongeval, van de trap vallen of een erfelijke aandoening. De gevolgen voor de mensen die het overkomt en de mensen om hen heen zijn groot. Zoek hulp bij plots- en laatdoofheid.

Het NCPLD (Nederlands Centrum voor Plots- en Laatdoofheid) is onderdeel van GGMD voor Doven en Slechthorenden.

Heeft u vragen, wilt u informatie ontvangen, meer weten over de kosten of zich aanmelden voor een training of hulp? Neem dan contact met ons op.