Hulp bij plots- of laatdoofheid

Bij plotsdoofheid is de eerste stap: een afspraak met de huisarts. Een vlotte verwijzing naar een kno-arts is van groot belang. Als er geen aanwijsbare oorzaak is, zoals een ongeval, kan een snel door de kno-arts voorgeschreven kuur, soms uitkomst bieden. De kno-arts kan verder onderzoek doen en een gehoortest afnemen. Bij eenzijdige plotsdoofheid kan verwezen worden naar een audioloog. Die kan meer informatie geven over de gevolgen voor het horen en mogelijke hulpmiddelen. Bij tweezijdige plotsdoofheid kan de mogelijkheid voor het plaatsen van een CI (cochleair implantaat) onderzocht worden.

Specialisten gehoorverlies

De specialisten gehoorverlies van GGMD zijn maatschappelijk werkers die zich op het terrein van gehoorverlies gespecialiseerd hebben. Zij kunnen goed communiceren met doven en slechthorenden en zijn bekend met de specifieke problematiek van slechthorenden en plots- en laatdoven. De specialisten weten ook veel over hulpmiddelen, financiering, voorzieningen voor (schrijf)tolken etc.

De specialist gehoorverlies verzorgt zelf het maatschappelijk werk. Dit kan bijvoorbeeld gericht zijn op het verwerken van het gehoorverlies, relatieproblemen die ontstaan zijn door een slechtere communicatie, zoeken naar nieuwe zinvolle activiteiten die aansluiten bij de situatie van het gehoor, en het aanvragen van voorzieningen zoals een tolk.

Naast maatschappelijke dienstverlening verzorgen wij ook geestelijke gezondheidszorg en trainingen. Alle hulpverlening kan bestaan uit een of meerdere vormen van hulp.

Lees meer op de pagina hoe werkt GGMD.