NC PLD

Het NCPLD helpt bij het vinden van goede zorg, hulpverlening en informatie voor plots- en laatdoven en hun naasten. Het NCPLD doet dit voor en door heel Nederland. Daarbij wordt samengewerkt met organisaties zoals audiologische centra.

Het NCPLD onderhoudt nauwe banden met de Stichting Plotsdoven, de belangenorganisatie van de doelgroep, en Stichting Hoormij.

Contact
Het NCPLD (Nederlands Centrum voor Plots- en Laatdoofheid) is onderdeel van GGMD. U kunt het NCPLD bereiken via onze algemene contactgegevens.